Scholen open, kinderen in de kou: 'Over ventilatie is Rutte-IV opvallend stil'

WOERDEN/PROVINCIE UTRECHT - Nu de scholen de deuren weer hebben geopend, treedt ook het probleem van de luchtkwaliteit in veel gebouwen weer op de voorgrond. Onderzoek van het ministerie van Onderwijs wees afgelopen zomer uit dat in een kwart van de scholen de ventilatie tekort schoot bij het bestrijden van het besmettingsrisico. En nu is het hartje winter.
Lesgeven met de bovenraampjes open in Woerden.
Lesgeven met de bovenraampjes open in Woerden. © RTV Utrecht / Robert Jan Booij
"Wie heeft er vanmorgen extra kleren aangetrokken?" vraagt verslaggever Robert Jan Booij van Radio M Utrecht aan groep 6 van basisschool De Schakel in Woerden. Vrijwel alle vingers gaan omhoog. Buiten is het rond het vriespunt en de bovenramen staan wagenwijd open.
"Het is vrij fris", beaamt meester Conan Verhoeven. "Gelukkig nemen de kinderen heel veel warmte mee. Daarmee wordt het wel wat warmer in het lokaal." Ook de leerlingen lijken er onder de omstandigheden het beste van te maken.

Vijftig jaar

De Schakel was al voor de coronacrisis van plan om een systeem te laten installeren dat de lucht in negen lokalen ververst. "Dit is een oud gebouw, we bestaan dit jaar vijftig jaar", legt directeur Norbert Bakker uit. "Om de ventilatie goed te organiseren moet er iets in elkaar gezet worden, moeten de vergunningen geregeld worden en moet alles op orde worden gemaakt."
Zo'n 300.000 euro gaat de investering kosten, waarvan een derde wordt betaald door het Rijk. "Die subsidie hebben we al ontvangen en de rest gaan we zelf bijbetalen", zegt Bakker, die hoopt dat het nieuwe kabinet ook geld voor de langere termijn beschikbaar wil stellen. "Wij vinden het belangrijk om daar op te investeren, dus kom maar door."
Basisschool De Schakel en de PO-Raad op Radio M Utrecht

Licht en temperatuur slecht geregeld

Het binnenklimaat in scholen is sowieso een probleem, zegt voorzitter Freddy Weima van de PO-Raad. De belangenvereniging zegt dat ook licht en temperatuur vaak slecht geregeld zijn. "Er is jarenlang te weinig geïnvesteerd in onderwijshuisvesting en daar betalen we de rekening voor. Schoolgebouwen in Nederland zijn gemiddeld meer dan veertig jaar oud. Indertijd werd op een andere manier naar ventilatie gekeken. Daar hebben we nu last van.
Volgens Weima kampen veel scholen met achterstallige investeringen en dan gaat het om forse bedragen. "Ongeveer 30 procent van de gebouwen heeft bijvoorbeeld energielabel G. Volgens de klimaatambities van het kabinet moet dat A of nog beter worden."

Tweederde zelf financieren

Snelle oplossingen zijn er niet, vindt Weima. Het Rijk draagt weliswaar bij aan de aanschaf van een luchtverversingssysteem, maar dan nog moeten scholen en gemeenten tweederde zelf financieren. "Veel scholen kunnen dat niet opbrengen, en het gaat bij de regeling ook heel specifiek om ventilatie. Het probleem in de gebouwen gaat vaak wat verder dan dat alleen."
Weima hoopt de nieuwe onderwijsminister Dennis Wiersma snel te spreken. "Er staan veel mooie dingen in het coalitieakkoord, maar over huisvesting en dus ook ventilatie is de coalitie opvallend stil. Daar moeten we zeker over in gesprek."