Provincie Utrecht: 1,5 miljoen euro voor natuurherstel na verwoestende valwind Leersum

© ANP
LEERSUM - Het Utrechtse provinciebestuur stelt 1,5 miljoen euro beschikbaar voor het herstellen van natuurschade door de valwind in het gebied rondom Leersum, Valkenheide en Maarsbergen.
De gemeente Utrechtse Heuvelrug ontvangt het geld en zorgt voor een passende besteding. Het bedrag is wel specifiek bedoeld voor herstel van beplanting langs wegen binnen de bebouwde kom en voor het herstel van beschermde natuurgebieden.
Door extreme zware windstoten op 18 juni werden stukken bos in Leersum en omgeving verwoest en raakten huizen en tuinen beschadigd door omgevallen bomen. De totale schade wordt volgens de provincie Utrecht geschat op 16 miljoen euro.
De kosten voor het herstel van de schade aan woningen is in de meeste gevallen verzekerd en de stichting Bomen voor Leersum helpt particulieren bij heraanplant van bomen.
De schade aan sommige huizen was groot.
De schade aan sommige huizen was groot. © ANP

Betrokkenheid

In het getroffen gebied is vooral veel schade aan boombeplantingen langs wegen in de bebouwde kom. Ook eigenaren van natuurterreinen in het buitengebied zitten met een forse schadepost.
De provincie wil met haar bijdrage ook uiting geven aan haar betrokkenheid. Gedeputeerde Huib van Essen: "Het was bijzonder om te zien hoe zowel inwoners, de gemeente, als natuurbeheerders gelijk de schouders eronder gezet hebben en aan de slag gingen om schade te herstellen. Ook wij als provincie nemen onze verantwoordelijkheid en stellen geld beschikbaar om de gemeente, natuurorganisaties en particuliere eigenaren te ondersteunen met het herstel." Het financiële voorstel van het provinciebestuur ligt nu bij de Statenleden.

Valwind

Een valwind komt in uitzonderlijke gevallen voor. Deze extreme wind ontstaat doordat lucht door zeer zware regenval in een bui sterk afkoelt. De koude lucht valt vervolgens op het aardoppervlak en dat zorgt voor zeer zware windstoten tot ruim boven de honderd kilometer per uur.