Gedeputeerde Schaddelee blijft aan na spoeddebat over tramproblemen Utrecht-Nieuwegein

© RTV Utrecht / Jordi de Jong
PROVINCIE UTRECHT - Gedeputeerde Arne Schaddelee heeft excuses aangeboden voor de problemen op de tramlijn van Utrecht Centraal naar Nieuwegein en IJsselstein. In het provinciehuis vond vanmiddag een spoeddebat plaats over de opknapbeurt van de tramlijn die flinke vertraging opliep door geblunder met een vergunningsaanvraag.
Uit een recent rapport van de Randstedelijke Rekenkamer blijkt dat de provincie Utrecht weinig heeft geleerd van de fouten die zijn gemaakt bij de Uithoflijn. De opknapbeurt van de tramlijn kreeg onder andere te maken met een verkeerde vergunningsaanvraag op het gebied van veiligheid. Dat zorgde voor een maandenlange vertraging. De vergelijking met de Uithoflijn wordt in dit onderzoek gemaakt omdat ambtenaren cruciale informatie weghielden bij Schaddelee.

Een patroon

De provinciepolitiek ziet daarin een patroon en wilde vanmiddag weten of de lessen van de Uithoflijn, waar de Rekenkamer óók al onderzoek naar deed, zijn toegepast. "Fouten maken is niet erg. Niets leren van die fouten, dat is pas erg." Met die woorden probeerde gedeputeerde Arne Schaddelee (ChristenUnie) de angel uit het debat te krijgen. Hij bood excuses aan voor de gemaakte fouten, maar denkt ook dat de provincie een "lerende organisatie" is.
Coalitiepartijen ChristenUnie, D66, GroenLinks en PvdA oordeelden opvallend mild over de fouten die zijn gemaakt. Zij hebben er voldoende vertrouwen in dat het provinciebestuur serieus aan de slag gaat met de aanbevelingen van de Rekenkamer. Coalitiepartij CDA toonde zich kritischer. "Dit is denk ik het vierde of vijfde debat dat we over een tramlijn voeren. Ik had het liever een keer gehad over de veiligheid na aanleiding van de ongelukken die hebben plaatsgevonden. Maar we hebben het iedere keer over de organisatie erachter."
"Een ezel stoot zich in het algemeen geen twee keer aan dezelfde steen" hield Baerte de Brey van de VVD de gedeputeerde voor. Hij ziet een te beperkt lerend vermogen en werd daarin bijgevallen door Stefan Berlijn van JA21. "De organisatie lijkt niet toegerust om twee eenvoudige tramlijnen aan te leggen." Hij wees erop dat de provincie grote ambities op ov-gebied heeft, zoals de mogelijke aanleg van een metrolijn. Dat vraagt volgens hem nog veel meer van de provincie. Zijn fractie diende een motie van afkeuring in die werd gesteund door de VVD, PVV, SGP, SP en 50Plus.

Motie van wantrouwen

De PVV diende een motie van wantrouwen in maar kreeg daar verder geen steun voor. Fractievoorzitter René Dercksen is vooral moedeloos dat er maar weinig lijkt te veranderen in het provinciebestuur. "Wat mij betreft is het echt een probleem dat bestuurders worden aangesteld op lidmaatschap van een partij en niet op basis van kennis en kunde. Daar gaat het mis."
Verschillende fracties uitten hun zorgen of er binnen de provincie wel voldoende kennis en kunde is om het tramvervoer te organiseren. Het CDA opperde daarom de uitvoering van het tramverkeer bij een andere partij te leggen, waar de provincie wel aandeelhouder is. De meest belangrijke vraag is volgens de partij misschien wel hoe de reiziger weer vertrouwen krijgt in goed werkend tramverkeer. De Partij voor de Dieren pleitte tijdens het debat voor een ruimhartige compensatie voor de periode dat reizigers gebruik moesten maken van busvervoer vanwege de vertraging in de werkzaamheden.
Gedeputeerde Arrne Schaddelee zegde toe dat deze compensatie er komt in de vorm van een periode gratis reizen voor getroffen reizigers.