Provincie doet oproep aan Rutte om winkels te openen

© Provincie Utrecht
PROVINCIE UTRECHT - Het kabinet moet winkels die dicht zijn vanwege de coronamaatregelen toestemming geven om klanten op afspraak te ontvangen. Die oproep doet Provinciale Staten van Utrecht in een brief aan Den Haag. Het gaat om een afsprakensysteem waarbij 1,5 meter afstand kan worden gehouden.
Volgens de fracties in de Staten hebben veel ondernemers door de lockdown grote moeite overeind te blijven en is de compensatie die zij daarvoor van de overheid ontvangen ontoereikend. "We zien dat deze ondernemers allerlei creatieve oplossingen hebben gezocht, maar daar zitten grenzen aan", zegt Statenlid Henriëtte Rikkoert, die het initiatief nam om in de pen te klimmen.

Meer compensatie

Provinciale Staten vragen daarom ook om een ruimhartigere compensatie. "In de praktijk blijkt de tegemoetkoming niet voldoende en blijven ondernemers moet hoge kosten zitten", zegt Rikkoert. Ook meldt ze dat deze steun voor zelfstandigen soms zelfs helemaal niet beschikbaar is. "Wij vinden dat we moeten laten zien dat wij de noodkreten van deze mensen horen en onze stem gebruiken om dat in Den Haag te laten horen."
Daarnaast vinden de statenleden dat het kabinet voor de lange termijn een strategie moet ontwikkelen waarbij sluitingen van winkels in coronatijd wordt voorkomen.

Liever open dan financiële injectie

Winkeliers uit de provincie vertelden dinsdag aan RTV Utrecht dat ze in plaats van een financiële compensatie liever open willen. "Als we vrijgelaten worden, redden we ons zelf wel", zegt een van hen. Over de steunpakketten zeggen de ondernemers: "De regels van de overheid voor de steunpakketten die er zijn, zitten eigenlijk zo in elkaar dat heel veel winkelierstussen de wal en het schip vallen en bijna geen compensatie krijgen."
Commissaris van de Koning Hans Oosters zal de brief aan het kabinet versturen. Vrijdag beslist het nieuwe kabinet over het huidige pakket maatregelen.