Utrechtse raad verdeeld over metroplannen

© Rijkswaterstaat
UTRECHT - Het lijkt allerminst zeker dat Utrecht op termijn één of meer metrolijnen krijgt. Een groot deel van de gemeenteraad is daar geen voorstander van. Al kunnen de raadsverkiezingen van 16 maart het beeld in de raad doen veranderen. De gemeenteraad sprak uitgebreid over de plannen voor een schaalsprong in het ov. Tegelijkertijd spraken de politici over het schrappen van de verbreding van de snelwegen A12 en A27.
De aanleiding voor het debat is het regeerakkoord dat vorige maand gesloten werd door de landelijke partijen in Den Haag. Daarin staat dat de regering zou willen afzien van de aanpak van de snelwegen ten zuiden en oosten van de stad, als 'de regio' met een goed alternatief komt. Wat Den Haag betreft wordt dan ook direct gekeken naar de ontsluiting van polder Rijnenburg waar een grote nieuwe wijk zou moeten komen met 40.000 woningen.

Strook bomen

Tegen de aanpak van de snelwegen rond de stad is al lang verzet, met name omdat daarbij de bak bij Amelisweerd vergroot moet worden, wat ten koste gaat van een strook met bomen. Het project verbreding A27 en A12 kost 1,5 miljard. Het plan gaat veel verder dan alleen de bak bij Amelisweerd. Met name de knooppunten Lunetten en Rijnsweerd worden aangepakt. Daarnaast voorziet het plan in herstel van de groenstructuur tussen Amelisweerd en de stad en hoge geluidsschermen langs de beide snelwegen.
Donderdagavond sprak de raad over alternatieven waarbij vooral wordt ingezet op het versterken van het openbaar vervoer. Zo wil het college graag een aantal tramlijnen aanleggen, deels ondergronds. Die metro's zouden moeten lopen naar de Merwedekanaalzone en onder het centrum door naar De Uithof. Deze plannen kosten rond de 5 miljard euro. Nagenoeg de hele raad is voor een schaalsprong, maar de meningen zijn verdeeld over de uitvoering.

Rijnenburg

Zo wil de VVD de tramlijn naar Papendorp graag direct doortrekken naar Rijnenburg, zodat daar woningbouw kan plaatsvinden. D66 zou juist graag een 'meerknopig netwerk' willen zien, op diverse plekken in de stad zouden nieuwe knooppunten moeten worden aangelegd om Utrecht Centraal te ontlasten. Partijen als Student & Starter en GroenLinks willen graag een metro. Van het CDA hoeft dat laatste niet, die partij neemt genoegen met een ondergrondse tramlijn.
Als Rijnenburg niet door gaat, dan wordt de A27 alsnog verbreed
David Bosch (PVV)
Over het schrappen van de plannen voor de aanpak van de snelwegen rond de stad was niemand rouwig. Opvallend was de opstelling van de VVD, fractievoorzitter Marijn de Pagter zei niet getrouwd te zijn met de verbreding van de bak bij Amelisweerd. Dat kwam hem op een stevig debatje met diverse partijen te staan, de VVD was immers tot nu toe steeds voor de aanpak van de snelwegen en lijkt dus nu een draai te maken. De Pagter benadrukte dat de bereikbaarheid van de stad bij zijn partij voorop staat, en dat de uitvoering daarvan op verschillende manieren bereikt kan worden.

Addertje onder het gras

Diverse partijen hebben nog wel zorgen of de aanpak van de snelwegen definitief van de baan is. Feitelijk is dat ook niet het geval, er ligt nog steeds een tracébesluit dat uitgaat van die aanpak. Susanne Schilderman (D66) pleitte er daarom voor dat het Utrechts college gaat lobbyen in Den Haag om dat tracébesluit definitief van tafel te krijgen. Haar voorstel kreeg steun van onder andere GroenLinks en de ChristenUnie. Volgens Heleen de Boer (GroenLinks) is het nog geen gelopen race, omdat het niet duidelijk is waar het alternatief dat de regio mag presenteren precies aan moet voldoen. "Wat zijn de criteria en wie doet de afweging?" zei De Boer tijdens het debat.
David Bosch van de PVV stelde daartegen dat in het regeerakkoord de koppeling is gelegd tussen het afschieten van de aanpak van de snelwegen en de ontwikkeling van Rijnenburg tot woonlocatie, en dat die twee dingen niet losgezien kunnen worden. "Als Rijnenburg niet door gaat, dan wordt de A27 alsnog verbreed", zo stelde Bosch meermaals. Ook Marijn de Pagter benadrukt dat Rijnenburg ontwikkeld moet worden, omdat de regeringspartijen in Den Haag dat van Utrecht verlangen.

Krenten

Een aantal partijen pleitte ervoor om wel de krenten uit de pap veilig te stellen. Zo willen D66 en GroenLinks dat de geluidschermen langs de snelwegen wel worden aangelegd. En Heleen de Boer van GroenLinks wil graag de bak bij Amelisweerd alsnog overkapt wordt, om de groenstructuur tussen Amelisweerd en de stad te herstellen.
Schilderman (D66) pleitte er voor om de Noordelijke Randweg Utrecht op te waarderen, zodat er een volwaardige ring van snelwegen rond de stad ontstaat. Er liggen al plannen voor zo'n opwaardering, maar door een gebrek aan geld kan dat niet met ondergrondse kruisingen ter hoogte van Overvecht. D66 ziet nu kansen om dat ontbrekende geld nu alsnog binnen te slepen.

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.