In geen enkele Utrechtse gemeenteraad zijn vrouwen in de meerderheid

© Caspar Huurdeman
PROVINCIE UTRECHT - Als je in een willekeurige gemeenteraadszaal "Jan", "Peter" of "Henk" roept is de kans groter dat iemand reageert, dan wanneer je bijvoorbeeld "Annemarie", "Eva" of "Hanneke" roept. Volgens vandaag gepubliceerde cijfers van stichting Stem op een Vrouw zijn vrouwen in de meeste gemeenten nog altijd fors ondervertegenwoordigd.
In de provincie Utrecht gaat het alleen in Woerden en Bunnik nog een beetje gelijkop. In Woerden vergaderen 15 vrouwen en 16 mannen over het bestuur van de gemeente. In Bunnik is de verhouding 8 vrouwen tegen 9 mannen. Een raadsmeerderheid van vrouwen vind je nergens in de provincie Utrecht. In Renswoude is Carola Veldhuizen van de ChristenUnie zelfs het enige vrouwelijke raadslid tussen tien mannen.

Utrecht net bovengemiddeld

Op provincieniveau scoren Utrechtse vrouwen net iets boven het landelijk gemiddelde. In Friesland zijn relatief de meeste vrouwelijke raadsleden, maar ook daar is de verhouding nauwelijks hoger dan 1 op 3. In Limburg is dat niet meer dan 1 op 4.
Stichting Stem op een Vrouw bracht een paar weken geleden de genderverdeling van alle huidige gemeenteraden in Nederland in kaart. Ze vonden in de periode van medio december tot medio januari 2606 vrouwen en 5879 mannen. Naar raadsleden die zich identificeren als non-binair werd wel gezocht, maar die zijn niet gevonden. In slechts 7 van de 345 gemeenten komt het aantal vrouwelijke raadsleden boven het aantal mannen uit.
De stichting turfde ook wat de meest voorkomende namen van gemeenteraadsleden zijn. De top-10 bestaat volledig uit mannennamen: Jan, Peter en Henk vind je het vaakst terug in de raadszalen. Volgens het onderzoek vormen die samen met raadsleden die Hans, Wim, Jos, Bert, Paul, Erik, Frank en Frans heten meer dan tien procent van de lokale volksvertegenwoordiging.

Weinig diversiteit

Volgens stichting Stem op een Vrouw zijn vrouwen niet alleen ondervertegenwoordigd in de raad, maar is het aantal vrouwelijke raadsleden in de afgelopen vier jaar ook gedaald. Direct na de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 was nog 34 procent van de raadsleden een vrouw. Inmiddels is dat aandeel gezakt naar 31 procent. Bovendien is er onder de vrouwelijke raadsleden weinig diversiteit in zaken als sociale klasse, leeftijd, geloof, opleiding, beperking en culturele achtergrond.
Overigens blijft ook het aantal vrouwen op de kandidatenlijsten dit jaar fors achter bij de mannen. Kiezers die meer vrouwen in het gemeentebestuur willen zien kunnen volgens Stem op een Vrouw daarom maar beter 'slim' stemmen. "Stem niet automatisch op de eerste vrouw van de lijst", adviseert de stichting. "Zij komt dankzij haar hoge positie vaak toch al in de politiek. Kijk juist wat lager, naar de vrouwen die jouw stem hard nodig hebben."
UKiest

Meer verkiezingsnieuws en andere informatie vind je in ons dossier UKiest.

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.