Gemeenten en provincie presenteren gezamelijk plan voor opvang asielzoekers

© RTV Utrecht / Marco Geijtenbeek
PROVINCIE UTRECHT - De 26 Utrechtse gemeenten en de provincie Utrecht trekken samen op om de opvang van asielzoekers, de huisvesting van statushouders en de integratie te verbeteren. De aanpak genaamd ‘De kunst van samenleven en samen werken’ biedt volgens gemeenten en provincie een antwoord op de vraag hoe de opvang van asielzoekers en de huisvesting statushouders beter geregeld kan worden in Nederland.
Belangrijkste pijlers van het plan zijn samenwerking met het Rijk en COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) met ruimte voor eigen oplossingen op regionaal niveau. Bovendien willen de Utrechters structurele financiële ondersteuning.
Het afgelopen jaar hebben provincie en gemeenten onderzocht hoe de opvang verbeterd kan worden. Op dit moment is er te weinig plek voor asielzoekers en statushouders. Ook schort het aan arbeidskrachten.
De Utrechtse overheden doen naar aanleiding van dat onderzoek een bod aan de overheid om de opvang te verbeteren. Volgens de gemeenten en provincie moet de opvang kleinschaliger, dichterbij op de samenleving en met meer maatschappelijke meerwaarde worden georganiseerd.

Bijdragen aan integratie

Volgens burgemeester Lucas Bolsius van Amersfoort hebben de regio's en provincie Utrecht laten zien oplossingen te kunnen vinden voor het opvangen van vluchtelingen. Met name in het afgelopen jaar, toen het aantal vluchteling plots steeg door de ontwikkelingen in Afghanistan.
Bolsius: "Hierbij hebben we ook verder gekeken dan alleen de opvang van nieuwkomers in onze regio. We wilden ook kansen creëren voor andere woningzoekenden en een goed concept ontwikkelen dat bijdraagt aan een goede integratie." Dat concept bestaat niet alleen uit huisvesting maar kijkt ook naar de inburgering en begeleiding naar werk.
Wethouder Jan Overweg uit Houten wil de opvang zo dicht mogelijk bij gemeenten organiseren. Hij noemt dat een voorwaarde voor het doorstroming van opvang naar huisvesting en inburgering. "Wij onderzoeken de mogelijkheden van tijdelijke kleinschalige opvang van maximaal 100 asielzoekers, in combinatie met huisvesting van maatschappelijke organisaties. Zo zorgen we voor meerwaarde voor de nieuwkomers én de maatschappelijke initiatieven. ”
De plannen richten zich op de korte en middellange termijn. De gesprekken met het Rijk over de plannen lopen nog.

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.