Klokkenluider of fraudeur? ‘Gemeente Lopik heeft mijn leven tot een hel gemaakt’

© Omroep West
LOPIK - Hij werd ontslagen, op de fraudelijst bij de Belastingdienst gezet, zat achttien dagen in de gevangenis, werd twee keer veroordeeld voor hacken en fraude en er hangt hem een claim van 1,1 miljoen euro boven het hoofd. Wilfred Zielman houdt echter vol dat hij onschuldig is. De man uit Bergambacht zou gestraft worden omdat hij misstanden in de gemeente Lopik aan de kaak heeft gesteld. Met medeweten van de burgemeester en wethouder, zo blijkt uit diverse e-mails waarover Omroep West beschikt.
Uit onderzoek van Omroep West blijkt dat Zielman al snel aan de bel trekt als hij als rioolbeheerder start bij de gemeente Lopik. Medewerkers van de gemeente onderhouden volgens hem nauwe banden met lokale aannemers. Voor sommige opdrachten wordt te veel gefactureerd. Volgens Zielman accepteert wethouder Gerrit Spelt dit allemaal onder het motto 'het is een lokaal bedrijf'.
Omroep West heeft alle documenten, memo's, e-mails en andere bewijsmiddelen die in dit verhaal worden genoemd ingezien. Waar mogelijk wordt uit deze documenten letterlijk geciteerd. Wel zijn taal- en spelfouten aangepast voor de leesbaarheid van het verhaal.

Vanwege hun publieke functies heeft Omroep West ervoor gekozen om de namen van de wethouders en burgemeesters te vermelden in het verhaal. In verband met de privacy geldt dit voor de overige personen in het verhaal niet. Alle namen zijn bij de redactie bekend, tenzij in het verhaal uitdrukkelijk anders vermeld staat.

Vlam in de pan

Als bij een nieuwe aanbesteding voor een partij buiten de gemeente wordt gekozen, slaat de vlam in de pan. Onder druk van wethouder Spelt wordt de gunning teruggedraaid, er zou een vormfout zijn gemaakt. De opdracht gaat alsnog naar een lokale aannemer.
Zielman wordt op non-actief gesteld als die lokale aannemer een klacht indient bij de gemeente. Twee verschillende onderzoeken pleiten hem echter vrij. Daarna voert Zielman verschillende gesprekken met leidinggevenden binnen de gemeente, waarin hij misstanden in Lopik aankaart. Die gesprekken neemt hij ook op. Hij wordt echter niet als klokkenluider beschermd, maar wordt ontslagen. Als reden wordt gegeven dat Zielman een dag in de week voor zichzelf is gaan werken. Iets waarvoor hij eerder nog schriftelijk toestemming kreeg.
Daarna gaat het in rap tempo mis. Uit een e-mailconversatie van 31 oktober 2017 tussen twee ambtenaren, met als onderwerp 'Zielman', blijkt dat er geprobeerd is om hem op de zwarte lijst bij de Belastingdienst te zetten. Dat mislukt nog, maar het volgende plan dient zich aan.
Bij zijn vertrek moest Zielman zijn laptop achterlaten. Een medewerker van de gemeente mailt aan een collega dat hij daardoor alle wachtwoorden van Zielman in handen heeft kunnen krijgen. Vanaf de laptop en het IP-adres van Zielman wordt ingelogd in het computersysteem van de gemeente en wordt het riool meerdere keren illegaal bediend. Burgemeester Laurens de Graaf doet aangifte voor de inbreuk in het computersysteem, waarbij hij aangeeft dat het feit vermoedelijk door een oud-medewerker van de gemeente is gepleegd. Zielman wordt veroordeeld tot een werkstraf van 240 uur voor het hacken van het rioolsysteem van de gemeente Lopik.

Gevangenisstraf

Zielman wordt vervolgens ook veroordeeld voor valsheid in geschrifte. Omroep West heeft hierover een document in handen waarin een medewerker van de gemeente schrijft dat hij Zielmans administratie “stevig heeft gemuteerd” waardoor hij “problemen bij de Belastingdienst” krijgt. Ook wordt voor een derde keer het rioolsysteem van de gemeente gehackt. Hij krijgt een gevangenisstraf van zes maanden, maar gaat in hoger beroep.
Hoewel het hoger beroep nog loopt, heeft de gemeente Lopik Zielman alvast aansprakelijk gesteld voor de schade die de hack in het systeem veroorzaakt zou hebben. Deze schadeclaim bedroeg in eerste instantie ruim 500.000 euro, maar die wordt in een regiezitting door de rechter afgewezen. De gemeente doet eind 2021 een nieuwe claim voor de geleden schade, dit keer van 400.000 euro. Dit bedrag is in januari verhoogd naar 1,1 miljoen euro. Deze claim hangt Zielman nog steeds boven het hoofd. De gemeente Lopik wil niet zeggen waarom deze claim dit jaar is verhoogd.
Omroep West heeft de gemeente Lopik meer dan vijftig vragen gesteld over het verhaal van Zielman en het eigen onderzoek. Deze vragen waren zowel gericht aan het gemeentebestuur, als aan burgemeester Laurens de Graaf en wethouder Gerrit Spelt persoonlijk. Geen van de partijen wil reageren op dit verhaal. 'Er zijn momenteel nog drie zaken onder de rechter. Uw vragen hebben betrekking op zaken die onderwerp zijn in deze rechtszaken. Wij hechten aan integriteit en een zorgvuldige procesgang. Om de rechtsgang niet in de weg te staan, kunnen wij uw vragen daarom op dit moment niet beantwoorden', schrijft de woordvoerder in een verklaring, die daarbij verder verwees naar de uitspraken van de rechtbank.
In 2019 volgt ook een brief van de Belastingdienst. Na een anonieme aangifte door een derde persoon is de man uit Bergambacht als mogelijke fraudeur op de zwarte lijst gezet. Dit is de lijst waar ook de getroffen ouders in de Kindertoeslagenaffaire op terecht zijn gekomen. De Belastingdienst laat weten dat er bij Zielman spoedbeslag is gelegd voor 154.000 euro. Dit houdt in dat zijn gehele vermogen (zijn woning en alle bankrekeningen) in beslag zijn genomen.
Hij heeft de jaren daarna amper geld meer om van te leven. Inmiddels heeft Zielman de maximale vergoeding gekregen voor de getroffen ouders in de Toeslagenaffaire. Geld dat rechtstreeks is gegaan naar de mensen die hem en zijn gezin hebben geholpen in deze moeilijke tijd. Ook hebben Zielman en zijn gezin zeer recent een excuus gekregen van het kabinet waarin is bevestigd dat zij niet hebben gefraudeerd.

Rehabilitatie

Zielman is er nu op uit om zich te rehabiliteren. Daarbij wordt hij onder meer gesteund door anonieme medewerkers van de gemeente, die zijn voormalig advocaat een brief stuurden. In de brief worden de namen van zeven personen genoemd, die op de hoogte zouden zijn van wat Zielman door de gemeente Lopik is aangedaan. Het gaat om burgemeester De Graaf, de (oud-)wethouders Spelt en Perlot, de gemeentesecretaris, de leidinggevende van Zielman aan wie hij diverse memo's stuurde met de misstanden en twee andere medewerkers van de gemeente.
Omroep West heeft alle personen die met naam in deze brief genoemd worden en niet meer voor de gemeente Lopik werken benaderd voor een reactie. Zij willen echter niet met de pers praten, of verwijzen door naar de gemeente Lopik.

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.