Subsidie voor Utrechtse boeren die klimaatdoelen ondersteunen, extra geld voor bescherming weidevogels

© Caspar Huurdeman
PROVINCIE UTRECHT - De provincie Utrecht komt met een subsidie voor boeren die de klimaatdoelen ondersteunen. Ook komt er meer geld voor de bescherming van weidevogels.
De biodiversiteit en de kwaliteit van het landschap staan onder druk door intensieve landbouw. De provincie vindt het belangrijk dat boeren maatregelen nemen om de gebieden te versterken en zo de leefruimte te verbeteren voor bijzondere planten- en diersoorten.
Het gaat bijvoorbeeld om het niet bemesten van slootkanten, goed onderhoud van bomenrijen, ruimte geven aan broedende weidevogels, het aanleggen van bosjes en het opvangen van overtollig regenwater. Vanaf 2023 wordt het mogelijk om subsidie aan te vragen. Hiervoor komt 400.000 euro per jaar vrij.
"Het is belangrijk om, daar waar het kan, landbouw met natuur te combineren", zegt gedeputeerde Mirjam Sterk (Natuur en Landbouw). "Gelukkig weten we steeds beter wat er nodig is om die mooie natuur de ruimte te geven, ook in het agrarisch gebied. Samen met de boeren werken we aan een groene provincie met voldoende biodiversiteit."

Aanvalsplan grutto

Sinds de jaren 90 neemt het aantal weidevogels in Nederland gestaag af. In Utrecht is na ingrepen weer sprake van stabilisatie en op sommige plekken zelfs van toename. De provincie wil daar op voortbouwen. Daarom wordt zo'n 1,5 miljoen euro per jaar vrijgemaakt voor het Aanvalsplan Grutto.
De subsidies voor het agrarisch natuurbeheer worden gefinancierd door de Europese Unie, de provincie en de waterschappen. Op dit moment is er 7 miljoen euro per jaar beschikbaar, in de komende subsidieperiode loopt het bedrag op naar 10 miljoen euro per jaar.

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.