Daling van populatie muskusratten in de regio

REGIO - Het aantal muskusratten is in onze regio het meest afgenomen. Volgens de Unie van Waterschappen is het aantal knaagdieren landelijk gedaald, maar spant Utrecht de kroon.
Het aantal gevangen is met 23 procent gedaald. De grootste daling was te zien in de provincie Utrecht. Jarenlang verbleef een grote populatie muskusratten in onze regio. Het waterschap heeft toen meer rattenvangers ingezet met de zeker 120.000 gevangen dieren als gevolg.
Muskusratten zijn volgens de waterschappen schadelijk, omdat ze holen en gangen in waterkeringen graven. De jacht op de beestjes is controversieel. Organisaties die opkomen voor dieren willen dat de waterkeringen ontoegankelijk worden gemaakt voor de ratten en dat de jacht wordt gestopt in natuurgebieden.

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.