Nieuwe coalitie Amersfoort zet definitief streep door westelijke rondweg

© RTV Utrecht / Kees Hoogendijk
Amersfoort - De westelijke rondweg voor autoverkeer in Amersfoort is definitief van de baan. Dat staat in het nieuwe coalitieakkoord dat vijf politieke partijen vanmorgen hebben gepresenteerd. Alleen maatregelen die al gepland waren voor fietsers, voetgangers en hulpdiensten gaan door.
Over de zogenoemde Westelijke Ontsluiting is jarenlang gedebatteerd. Uiteindelijk bleek geen enkele aannemer bereid om het karwei aan te pakken voor de begrote 68,3 miljoen euro. Het huidige plan is "financieel onhaalbaar gebleken", staat nu in het coalitieakkoord dat de basis vormt voor de samenwerking van D66, GroenLinks, CDA, ChristenUnie en Partij voor de Dieren voor de komende vier jaar.
(Het artikel gaat verder onder de foto)
© RTV Utrecht / Kees Hoogendijk

Mes op de keel

Het financieren van de rondweg was eerder aanleiding geweest dat de coalitieonderhandelingen met Amersfoort2014 mislukten. De partij voerde de druk op nadat er langverwachte details op tafel waren gekomen over een Europese ProRail-subsidie. Amersfoort2014 zegt dat het gevolg zou zijn dat er mogelijk duizenden goederentreinen extra door de stad zouden gaan rijden en wilde binnen twee dagen horen dat de overige onderhandelingspartners daar net zo kritisch tegenover stonden. De andere partijen ervoeren dat als een mes op de keel en tegen die spanning bleek het overleg niet bestand.
Inmiddels heeft ChristenUnie de plaats van Amersfoort2014 ingenomen en ligt er een akkoord van vijftig pagina's. Daarin staat onder het hoofdstuk Mobiliteit dat het huidige plan te duur is en dat de gemeente zich nu beperkt tot onder meer de fietsoversteekplaatsen bij de spoorwegovergang bij de Barchman Wuytierslaan en bij de Stichtse Rotonde. Defensie wordt gevraagd om de hoofdingang van de Bernhardkazerne te verleggen naar de andere kant van het terrein.
(Het artikel gaat verder onder de foto)
© RTV Utrecht / Kees Hoogendijk

Fietsers en voetgangers ruim baan

De partijen spraken met elkaar af dat fietsers en voetgangers in Amersfoort ruim baan krijgen. In de hele stad wordt 30 kilometer per uur de norm. Op rondwegen van twee keer twee rijstroken wordt dat 50 kilometer per uur. Fietsers en voetgangers krijgen voorrang bij het oversteken en de groene golf op de Stadsring wordt vanaf september op fietsers afgesteld.
Ook openbaar vervoer krijgt van het nieuwe stadsbestuur een impuls. De coalitie wil zich hard maken voor een sneltramverbinding die vanaf de Uithof in Utrecht wordt doorgetrokken naar Amersfoort. Verder komt er een proef met gratis ov voor mensen met een laag inkomen.
(Het artikel gaat verder onder de foto)
De presentatie van het coalitieakkoord afgelopen vrijdag.
De presentatie van het coalitieakkoord afgelopen vrijdag. © RTV Utrecht / Kees Hoogendijk

Goed leven

Het coalitieakkoord gaat volgens de onderhandelaars over de thema's goed leven binnen de grenzen van onze aarde, een thuis voor iedereen, welzijn & sociale rechtvaardigheid en goed samenspel & in gesprek. De partijen spraken behalve met elkaar ook met inwoners en andere betrokkenen in de stad. Bij de presentatie vanmorgen benadrukten dat ze dat blijven doen.
De transitie naar duurzame energie zal de komende jaren voor lokale besturen een belangrijke rol spelen. Amersfoort legt het plan voor zonnevelden ten noorden van Vathorst stil om een nader onderzoek af te wachten. Bij het opwekken van zonne-energie moet natuur worden ontzien, schrijven de partijen. Amersfoorters met slecht geïsoleerde huizen en een minimuminkomen worden gesteund bij het isoleren van hun woning, waardoor ook hun energierekening lager wordt.

Bouwen rond ov-knooppunten

De gemeente wil komende jaren blijven bouwen, het liefst rond de ov-knooppunten in de stad. Grootschalige woningbouw krijgt voorrang. De komende vier jaar moeten er 4000 woningen bij komen. Ook zoekt de gemeente naar nieuwe locaties die na 2030 bebouwd kunnen worden.
Ook moeten er 'substantieel meer' bomen en ander groen komen. Als ergens grote bomen moeten verdwijnen komen ergens anders bomen terug die net zo groot zijn. De groengordel in het Soesterkwartier blijft en wordt waar mogelijk verbeterd.
De kleinste partij in de coalitie, de Partij voor de Dieren, sleepte voor het dierenwelzijn een aantal punten in de wacht. Zo gaat de gemeente rustplekken voor dieren aanwijzen waar geen mensen mogen komen. En waar de gemeente dat kan bepalen komt er geen uitbreiding van slachterijen en veehouderijen.

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.