Oproep provincie over klimaatdoelen valt niet bij iedere gemeente goed: 'Windmolens blijven onbespreekbaar'

© RTV Utrecht
Provincie - De provincie Utrecht doet een laatste oproep aan de gemeenten. Uiterlijk 1 december moeten zij met een nieuw voorstel komen waarmee de klimaatdoelen van 2030 gehaald kunnen worden. Lukt dit niet, dan zal de provincie locaties aan gaan wijzen. "Het mag niet grootschalig of industrieel."
Gisteravond deed het college van Gedeputeerde Staten nog een laatste oproep aan alle burgemeesters en wethouders met energietransitie in de portefeuille om meer plannen voor windenergie te ontwikkelen. Als gemeenten niet tijdig met een nieuw voorstel komen, kan de provincie na 1 december zelf locaties waar windturbines moeten komen aan gaan wijzen. Zij heeft hiervoor een lijst met potentiële onderzoeksgebieden.
Sommige gemeenten zijn op zijn zachtst gezegd niet bij met deze waarschuwing. "Wij zijn verbaasd", zegt wethouder Alexandra Kolkman van Lokaal Belangrijk Leusden. "Geen van deze locaties is voor ons nog bespreekbaar." Vier locaties zijn afgekeurd na een participatietraject met bewoners en er wordt nog druk onderzoek gedaan naar de laatste locatie. Langs de A28 wordt gekeken, maar eigenlijk is dit volgens de wethouder ook geen optie. "Wij erkennen wel het belang van duurzame energie, maar het mag niet grootschalig of industrieel. Dat hebben we zo afgesproken in het coalitieakkoord."
Niet elke gemeente is blij met druk van provincie om windmolens te plaatsen
Aan de andere kant van de provincie, in Vijfheerenlanden, is het duidelijk dat er minstens drie windturbines gaan komen. "Je kunt nooit iedereen tevreden stellen", zegt wethouder John van der Veld van VHL Lokaal, voor wie de oproep van de provincie niet als een verrassing kwam. "Maar je kunt wel de inwoners zo goed mogelijk in het proces betrekken." Er komt na de zomervakantie dan ook een "participatieve waarde-evaluatie", waar aan het waardeoordeel van de bewoners een cijfer wordt gekoppeld. "Uiteindelijk zullen we kijken welke locaties het best scoren op mens, natuur en dier zodat de raad een zorgvuldig besluit kan nemen."

Actie

In Bunnik zitten ze voorlopig 'veilig'. Op dit moment is daar op de door de provincie gepubliceerde kaart geen onderzoeksgebied. "Toch wordt er zeker niet achterover geleund", benadrukt wethouder Hilde de Groot van P21. "We hebben een aantal zonnevelden op de planning staan, gisteren is weer een plan goedgekeurd en er zit nog een zonneveld in de pijplijn", zegt de nieuwe wethouder. "Dat we actie moeten ondernemen is duidelijk. Als ook wind nodig is om klimaatneutraal te worden, willen we daar naar kijken."
Wind is essentieel voor een stabiele duurzame energievoorziening, omdat het simpelweg vaker waait dan dat de zon schijnt. "Als wij geen drie windmolens zouden neerzetten, zouden we de helft van Vijfheerenlanden vol moeten leggen met zonnepanelen", aldus Van Der Veld.
In Leusden zetten ze ook in op de zon. Niet door middel van zonnevelden, maar door middel van "zon op dak". De wethouder weigert de aangewezen locaties te herzien: "Wat de provincie nu doet, levert veel ongerustheid op in de samenleving. En dat zo vlak voor de zomervakantie." Kolkman zegt met de gemeente in te zetten op innovatieve alternatieven zoals aquathermie en riothermie. Ook gaat de focus nu richting isolatie en energiebesparing. "Later dit jaar komen we met een actieplan."
Of dit net zoveel terrawattuur duurzame energie gaat opleveren als een paar windturbines moet nog doorberekend worden. Wanneer de plannen in december onvoldoende blijken, kan de provincie het heft in handen nemen en zelf een locatie voor windenergie aanwijzen. Kolkman: "De druk van de provincie is onaangenaam, maar wij blijven in elk geval helder naar onze burgers toe. Windmolens blijven onbespreekbaar."

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.