Watertekort officieel: landelijk crisisteam verdeelt vanaf nu het schaarse water

© Ab Donker
Provincie Utrecht - Nederland heeft vanaf vandaag officieel een watertekort. Het landelijke Managementteam Watertekorten (MTW) bepaalt daarom hoe het schaarse water dat er nog wel is, wordt verdeeld. Op dit moment zijn er nog geen extra maatregelen nodig om problemen te voorkomen, maar als de droogte aanhoudt binnenkort wel.
Inmiddels is de situatie zo ernstig, dat er besluiten genomen moeten worden die over de regio's, waterschappen en andere belanghebbenden gaan. Aan de MTW de taak om dat te coördineren. In dit team zijn Rijkswaterstaat, de waterschappen, drinkwaterbedrijven, provincies en de betrokken ministeries vertegenwoordigd. Aan de NOS laat minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat weten dat op die manier sneller besluiten over maatregelen genomen kunnen worden en meer op maat.
Op 13 juli schaalde de regering al op naar niveau 1, een dreigend watertekort. Nu is er dus sprake van een feitelijk watertekort en dus is er opgeschaald naar niveau 2. De droogte wordt veroorzaakt doordat er vanwege de warmte veel water verdampt en omdat er vanuit het buitenland weinig water wordt aangevoerd.

Hoge en lage prioriteit

Nu er daadwerkelijk een watertekort is, treedt de zogenoemde verdringingsreeks in werking. Dat houdt in dat er eerst maatregelen genomen gaan worden die ten koste van de landbouw, industrie en recreatie gaan. Die sectoren hebben de laagste prioriteit. De hoogste prioriteit ligt bij de veiligheid van de dijken, het voorkomen van onomkeerbare schade aan de natuur en het in stand houden van nutsvoorzieningen als elektriciteitscentrales en het drinkwater.
Verschillende waterschappen hebben de afgelopen weken al maatregelen getroffen. Zo geldt er in sommige gebieden een sproeiverbod en mogen sluizen minder vaak gebruikt worden voor de scheepvaart. Het Waterschap de Stichtse Rijnlanden plaatste op verschillende plaatsen in de provincie noodpompen om de waterstand in de Rijn zo veel mogelijk op peil te houden. Ook werd de Liniepont, die over de Nederrijn en de Lek van Culemborg naar Houten en Everdingen vaart, tijdelijk uit de vaart gehaald vanwege laagwater.
Er is nu voor de vijfde keer deze eeuw sprake van een watertekort in Nederland. Eerder gebeurde dat in 2003, 2006, 2011 en 2018. De laatste keer dat het tot niveau 3 kwam, was in 2003. Dan is er sprake van een dreigende nationale crisis door de droogte. Ook in de zomer van 1976 schaalden de autoriteiten op naar niveau 3.

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.