Foutenfestival gebouw Rijkswaterstaat kost 8,2 miljoen

De nieuwe vijver van Rijkswaterstaat
De nieuwe vijver van Rijkswaterstaat © RTV Utrecht / Marc van Rossum du Chattel
Utrecht - Het oplossen van de problemen bij de deels mislukte verbouwing van het Utrechtse kantoorpand Westraven van Rijkswaterstaat heeft ruim 8 miljoen euro gekost. Dat schrijft minister Hugo de Jonge vandaag aan de kamer. Hij reageert op vragen van de Partij voor de Dieren.
De problemen met het pand kwamen aan het licht na een Wob-verzoek van RTV Utrecht. In eerste instantie leken er alleen problemen te zijn met de vijver. Daarvan zei Rijkswaterstaat lange tijd dat algengroei ervoor zorgde dat hij droog stond. Dat bleek niet de waarheid, de vijver was zo lek als een mandje. Omdat het Rijksvastgoedbedrijf en Rijkswaterstaat geen openheid van zaken wilden geven deed RTV Utrecht een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur (Wob).
Uit die stukken bleek dat de problemen veel groter waren, maar liefst 22 restpunten na de verbouwing in 2008 waren jaren later nog niet opgelost. En dat kostte miljoenen. Met name waren er problemen met de vijver en de gevel. De berichten over het debacle zorgden voor kamervragen van Eva van Esch, een Utrechts kamerlid voor de Partij voor de Dieren. Die vragen zijn vandaag beantwoord. De minister schrijft aan de kamer: “Het project Rijkskantoor Westraven betrof een grootschalige renovatie en uitbreiding van het bestaande pand. Door keuzes in het ontwerp-, uitvoerings- en onderhoudstraject is er helaas na de oplevering in 2008 een situatie ontstaan waarbij met name het herstel van de vijver en het vervangen van de geveldoeken tot aanvullende kosten hebben geleid.”

Miljoenen

Zowel Rijkswaterstaat als het Rijksvastgoedbedrijf wilden nooit antwoord geven op vragen over de totale kosten. Op basis van de gegevens uit het Wob-verzoek kwam RTV Utrecht tot een bedrag van circa 9 miljoen euro. De minister stelt dat bedrag nu naar beneden bij, en zegt dat de totale kosten voor het herstel 8,2 miljoen euro heeft gekost, waarvan ruim 3 miljoen euro voor de vijver, en 1,6 miljoen euro voor de gevel.
Bij de gevel was het geveldoek verkeerd opgehangen en waren honderden ruiten defect. Volgens de Wob-stukken was dat een gevaarlijke situatie. De minister ontkent dat gebruikers gevaar hebben gelopen, maar geeft wel toe dat er maatregelen zijn genomen nadat bleek dat raamplaten naar beneden konden vallen. “Tevens zijn destijds uit voorzorg bij de gebroken ruiten direct maatregelen genomen, zoals extra borgen van het glas en/of het afzetten van de omgeving om vervolgens de ruit zo snel mogelijk te vervangen”, schrijft de minister aan de kamer.
Ook ontkent Hugo de Jonge dat zijn diensten geweigerd hebben om met de pers te praten. Hij zegt: “Naast de informatie die op basis van de Wob en Woo is verstrekt, hebben de twee betrokken rijksdiensten per mail en telefonisch diverse keren een toelichting gegeven op deze stukken en op andere vragen van de pers.” De ervaring van RTV Utrecht is dat vragen vaak onbeantwoord bleven en dat interview-verzoeken stelselmatig werden geweigerd.
© RTV Utrecht / Marc van Rossum du Chattel

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.