Twijfel over nut van innovatieve emissiearme stallen zet streep door uitbreiding veehouderijen

© RTV Utrecht / Robert Jan Booij
Provincie Utrecht - Het is onzeker of zogenoemde emissiearme stallen wel echt leiden tot minder stikstofuitstoot. Tot dat oordeel komt de Raad van State in drie zaken over varianten van dit soort stalsystemen in de provincie Utrecht. De uitspraak is een grote tegenvaller voor veehouders die emissiearme stallen gebruiken en kan bovendien verstrekkende gevolgen hebben.
Ammoniak is een verbinding van stikstof en waterstof die onder meer vrijkomt als mest en urine van vee met elkaar vermengd raken. Dat gebeurt in stallen voortdurend. Met technische innovaties wordt in veel stallen geprobeerd deze stikstofuitstoot omlaag te krijgen. De gedachte is dat een boer die een emissiearme stal neerzet op zijn erf, meer dieren kan houden.
Volgens twee wetenschappelijke onderzoeken valt die afname in de praktijk tegen. Na lagere rechtbanken komt nu ook de hoogste bestuursrechter tot die conclusie. De cijfers waar van uit wordt gegaan "bieden te weinig zekerheid dat de natuur geen schade oploopt", concludeert de hoogste bestuursrechter.

Domper voor andere melkveehouderijen

Drie melkveehouderijen in de provincie Utrecht mogen daarom niet uitbreiden. Vorig jaar september kwam de rechtbank Midden-Nederland al tot hetzelfde oordeel. Er mag op grond van de Europese natuurbeschermingsregels alleen toestemming worden gegeven voor (uitbreiding van) een melkveehouderij als zeker is dat beschermde natuur daardoor geen schade oploopt.
Gedeputeerde Mirjam Sterk van de provincie Utrecht is teleurgesteld. "Voor boeren die de afgelopen jaren hebben geïnvesteerd in deze emissiearme vloeren, betekent deze uitspraak een nieuwe klap. Niet alleen financieel, maar vooral ook wat betreft de onzekerheid over de toekomst." Ze gaat nu met de andere provincies en het ministerie in overleg over de gevolgen van de uitspraak voor de vergunningverlening aan deze agrarische bedrijven.
De uitspraak heeft ook gevolgen voor andere melkveehouderijen die door dit soort innovaties ook hopen uit te breiden. De Raad van State realiseert zich dat ook en schrijft dat door de uitspraak "de vergunningverlening in de melkveesector nog verder wordt bemoeilijkt". De uitspraak zal ook een tegenvaller zijn voor de gesprekken die Johan Remkes leidt tussen het kabinet en de boeren om tot oplossingen te komen. Remkes vroeg eerder nadrukkelijk aandacht voor innovatieve oplossingen.

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.