Tijdelijke verhoging basisbeurs in 2023 is volgens LSVB geen échte oplossing

© Pexels
Provincie Utrecht - De basisbeurs voor studenten die in het middelbaar en hoger onderwijs studeren gaat volgend studiejaar omhoog. Per maand krijgen uitwonende studenten er 165 euro bij. Dit komt bovenop de basisbeurs die volgend studiejaar weer wordt ingevoerd. De overheid wil hiermee studenten compenseren voor de hoge inflatie.
Joram van Velzen, voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond is nog lang niet tevreden als het gaat om de tegemoetkomingen voor studenten: "Deze tijdelijke verhoging lijkt een heel fijne maatregel. Dat is het ook wel, maar het gaat volgend collegejaar pas in. Nu zijn de prijzen natuurlijk al lang gestegen. We horen heel veel verhalen van studenten die naast een fulltime studie ook een bijbaan hebben, veel sociale contacten hebben en het contact met familie willen onderhouden. De mentale druk is heel hoog maar de financiële druk is ook heel hoog."
Van Velzen: "We staan voor heel grote uitdagingen, de klimaatcrisis, wooncrisis. De studenten van nu worden geacht die problemen op lossen als ze eenmaal zijn afgestudeerd. Maar dat kan niet als je onder enorme druk leeft."

'Structureel aanpakken'

Studenten studeren nu onder het leenstelsel. Dat betekent dat alles wat ze lenen ook terugbetaald moet worden. De basisbeurs wordt volgend jaar weer heringevoerd. Voor uitwonende studenten komt dit neer op 255 euro per maand, zonder de tijdelijke verhoging van 165 euro. Volgens het NIBUD is dit te laag. Uit berekeningen van het kennis- en adviescentrum blijkt dat ouders met een inkomen rond anderhalf keer modaal geen ruimte in hun budget hebben om iedere maand honderden euro's bij te dragen aan de studie van hun kind.
Van Velzen: "De basisbeurs die wordt ingevoerd is dus niet toereikend. En mogelijk is de verhoging van 165 euro maar voor één of twee jaar. Omdat ze nu al hebben gezegd dat het tijdelijk is, maar je financiële zorgen zijn niet ineens na één jaar verdwenen. Het moet structureel worden aangepakt."

Energietoeslag

De tijdelijke verhoging van de basisbeurs van 165 euro per maand is om studenten tegemoet te komen in de stijgende kosten. Stijgende kosten voor boodschappen, huurverhogingen en ook de stijging van de energiekosten. Maar dat kan niet alleen worden opgevangen met deze extra 165 euro. Van Velzen: "In een studentenhuis zit je vaak met veel mensen op hetzelfde energiecontract. Het is niet altijd heel zichtbaar wie nou wat verbruikt. Als ik zuinig doe, dan betekent het nog niet dat mijn huisgenoot dat ook is. En dan kunnen mijn energiekosten alsnog erg oplopen. Daarom moet die energietoeslag er ook gewoon komen."
Hiermee doelt Joram van Velzen op de eenmalige energietoeslag van 800 euro voor lage inkomens. Studenten worden door gemeenten voor deze toeslag uitgesloten. "Dat is onterecht", zegt de Landelijke Studentenvakbond. "We zijn ook bezig met een rechtszaak hiertegen, die loopt nu in Groningen." De vakbond wil dat de positie van studenten serieuzer wordt genomen, ook in de toekomst. Binnenkort gaat de LSVB hierover in gesprek met minister Schouten en minister Dijkgraaf.
De gemeente Utrecht deed eind augustus ook al een oproep aan ministers Dijkgraaf en Schouten om studenten via een landelijke compensatie te helpen met het betalen van hun energierekening. "Gemeenten lijken verantwoordelijk te worden voor de compensatie en dat heeft enorme consequenties."
Volgens Utrecht worstelen gemeenten met de energietoeslag, zeker nadat een rechter zich met de kwestie bemoeide. In Nijmegen spande een student met succes een rechtszaak aan tegen de gemeente. De rechter gaf hem gelijk en oordeelde dat de student niet uitgesloten mocht worden. Utrecht deed daarna met klem een oproep aan het Rijk om met duidelijkheid te komen.

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.