Nieuwegein ligt financieel 'op koers' maar houdt rekening met onzekere tijden

© Provincie Utrecht / Nieuwegein
Nieuwegein - Nieuwegein blijft de komende jaren flink investeren in betaalbare woningen, vergroening, maatschappelijke voorzieningen, duurzame mobiliteit en veiligheid en leefbaarheid van buurten.
Wethouder Ellie Eggengoor: "Het is heel gek om in deze tijd een begroting te moeten maken, met alle onzekerheden die er zijn in de wereld. Maar dit is een inschatting van wat we kunnen en moeten doen." Wel is de wethouder blij met de begroting omdat het financieel goed gaat met de gemeente Nieuwegein. "Waar nodig zullen we de plannen opnieuw moeten bekijken als de situatie daarom vraagt."
In 2026 lukt het de gemeente sowieso niet een sluitende begroting te maken. Dat komt omdat er dan veel minder geld vanuit het Rijk komt. Maar de wethouder ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet. Er lopen veel gesprekken met het Rijk want het zal met heel veel gemeenten niet goed gaan als er niet wordt ingegrepen. "En dat is ook niet gunstig voor de overheid", zegt de wethouder.

Energiecrisis

Eggengoor: "Nieuwegein is op koers, en deze begroting is een intensivering van de dingen die we al doen." De wethouder snapt dat het een onzekere tijd is voor de inwoners en wil daarom de gemeentebelastingen niet meer laten stijgen dan de inflatie. Dus de afvalstoffenheffing en de rioolheffing stijgen niet meer dan de inflatie. De ozb (onroerendezaakbelasting) gaat wel omhoog. Eggengoor: "Onze kosten gaan ook omhoog en als we dit niet verhogen dan zouden we een negatieve begroting krijgen."
De wethouder ziet geen mogelijkheid om de bewoners tegemoet te komen om de problemen met de stijgende kosten volledig te verhelpen. "De energieproblemen lossen wij als gemeente never nooit niet op. Er is geen gemeente in Nederland die de inwoners kan helpen bij de stijgende energieprijzen." Daarvoor moet het Rijk met een oplossing komen, vindt de gemeente.
Wel zet Nieuwegein extra in om de inwoners te bereiken die hulp nodig hebben. Samen met de WIL (Werk en Inkomen Lekstroom) wordt eraan gewerkt de toeslagen die mensen kunnen krijgen zo snel mogelijk uit te keren. Ook stelt de gemeente extra subsidie beschikbaar voor verduurzamings- en energiebesparende maatregelen. Er wordt meer dan een miljoen euro uitgetrokken om inwoners met een kleine beurs te helpen met energiebesparing.
Om de kosten te drukken die de energieprijzen voor de gemeente zelf met zich meebrengen wordt onder andere gelet op de thermostaat in het stadhuis. En ook wordt alle verlichting in de gebouwen van de gemeente voorzien van led-verlichting.

Gerichte aanpak om jongeren te behoeden voor het criminele circuit

Nieuwegein is één van de veertien gemeenten in Nederland die geld krijgt van het Rijk om een speciaal programma op te zetten om de leefbaarheid en veiligheid in de stad te vergroten. Dit programma wordt in samenwerking met die gemeenten ontwikkeld en in de loop van volgend jaar in gang gezet. Eggengoor: "Op dit moment grijpt de gemeente ook wel in als er bijvoorbeeld jongeren zijn die op de radar komen. Want als we het gevoel hebben dat ze de verkeerde kant op gaan richting het criminele circuit, dan wordt contact met hen opgenomen."
In Nieuwegein wordt per buurt gekeken wat er nodig is en gericht een programma opgezet. Het gaat om de 'centrale as'. Batau Noord, Batau Zuid, Jutphaas, Stadscentrum Merwestein en Fokkesteeg. Samen met partijen in het onderwijs, de politie, maatschappelijke organisaties wordt een aanpak opgesteld om ervoor te zorgen dat jongeren niet in de criminaliteit belanden.
De raad zal de Programmabegroting 2023-2026 op 20 oktober bespreken en begin volgende maand valt er een besluit over de begroting.

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.