Provincie houdt fragiele situatie Waterliniemuseum nauwlettend in de gaten

© Programma Nieuwe Hollandse Waterlinie
Bunnik - Hoe ziet de toekomst van het Waterliniemuseum eruit? ChristenUnie en D66 roepen gedeputeerde Rob van Muilekom ter verantwoording over de wankele situatie van het museum naar aanleiding van een publicatie van RTV Utrecht. Van Muilekom zegt goede hoop te hebben op verbetering.
Gedeputeerde Rob van Muilekom (PvdA) herkent zich in het beeld van het Waterliniemuseum dat uit een artikel van RTV Utrecht naar voren komt. Het museum kampt met financiële en bouwkundige tegenvallers zoals aanhoudende lekkages en defecten aan een schaalmodel. Ook is de omgeving rommelig en is er bezuinigd op personeel. Van Muilekom: "Als je kijkt naar de ontwikkeling van het Waterliniemuseum, dan was het bij de start een ingewikkelde situatie. Zaken kwamen niet op orde en daar kwam ook nog Corona bij."
"Wij vinden dat het Waterliniemuseum een icoon is", aldus Van Muilekom. "Wij willen dat alles goed functioneert. Maar als alles zo lang duurt denk je: Hoe komen we eruit?" Het valt Nelly de Haan (ChristenUnie) op dat de gedeputeerde steeds in de wij-vorm spreekt, terwijl de provincie Utrecht niet verantwoordelijk is voor de dagelijkse leiding. Die taak van het Waterliniemuseum is voor Exploitatiemaatschappij Fort Vechten B.V.
De gedeputeerde zegt met 'wij' de provincie te bedoelen. De provincie wil als belanghebbende van het Waterliniemuseum dat alles functioneert en dat de omgeving er top uitziet. Van Muilekom wijst erop dat hij vindt dat alle betrokken partijen hun taak goed en professioneel moeten uitvoeren: "De provincie is betrokken maar niet verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding. Die ligt bij andere partijen."
Wij willen dat alles goed functioneert. Maar als alles zo lang duurt denk je: Hoe komen we eruit?
Gedeputeerde Ron van Muilekom (PvdA)
De vragenstellers willen ook weten hoe de toekomst van het museum is omdat het verdienmodel een aandachtpunt blijf. Gedeputeerde Van Muilekom zegt dat hij goede hoop heeft op verbetering bij het museum. De bezoekersaantallen zijn goed en er zijn gesprekken gaande om tot een betere exploitatie te komen.
Erwin Kamp (D66) zegt dat hij graag op de hoogte wordt gehouden. Gedeputeerde van Muilekom zegt toe dat in het eerste kwartaal 2023 een update komt over de voortgang bij het Waterliniemuseum.

De provincie Utrecht is een van de betrokken partijen bij het Waterliniemuseum. Staatsbosbeheer is ook een belanghebbende en onderhoudt onder andere de omgeving van het Fort. De zakelijke leiding is de verantwoordelijkheid van Exploitatiemaatschappij Fort Vechten B.V.

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.