Woerden onderzoekt haalbaarheid nieuw duurzaam zwembad

© Pixabay
Woerden - Het gemeentebestuur van Woerden laat onderzoeken of de bouw van een nieuw zwembad een mogelijkheid is. De twee bestaande zwembaden in de gemeente zouden dan gesloten worden.
Stichting WoerdenSport exploiteert sinds 2015 zwembad Batenstein in Woerden en recreatiecentrum H2O in Harmelen. Een onafhankelijk bureau heeft de afgelopen maanden de toekomst van de zwembaden onderzocht.

Twee scenario's

Het college wil op basis daarvan twee scenario’s verder laten onderzoeken. Het eerste is voortzetting en behoud van beide huidige zwembaden. Het tweede scenario is sluiting van de twee zwembaden en daarvoor in de plaats de bouw van een nieuw duurzaam bad.
"De uitwerking van de scenario’s vraagt om specifieke kennis. Zeker als het om het bouwen van een nieuw duurzaam zwembad gaat. Maar ook voor het opzetten van een goed exploitatiemodel bij behoud en renovatie van twee zwembaden", laat de gemeente weten. Om beide mogelijkheden goed tegen elkaar af te wegen, stelt het college de gemeenteraad voor om een projectleider in te huren.

Functies van het zwembad

Samen met de inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners wil Woerden onderzoeken wat het beste binnen de gemeente past. Daarbij moet ook worden gekeken naar de functies van het zwembad.
Het college vindt het belangrijk dat er voldoende ruimte is voor zwemles en de huidige activiteiten van beide baden. Ook moet er plek zijn voor het verenigingsleven dat aan het zwembad verbonden is. Daarnaast wordt er gelet op de bereikbaarheid en betaalbaarheid voor alle inwoners.
De projectleider moet de wensen van Stichting Woerden Sport, het Beweegteam Woerden, overige gebruikers en inwoners samenbrengen. Uiteindelijk moet de verkenning zorgen voor een advies aan de raad. Als die eind volgend jaar een besluit neemt, kan in 2024 gestart worden met de uitwerking en uitvoering van het dan genomen besluit.

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.