1,4 miljard voor betere bereikbaarheid provincie Utrecht: 'Nodig voor ontsluiting nieuwe wijken'

© RTV Utrecht / Caroline Geijsman
Provincie Utrecht - Het Rijk, de provincie Utrecht en de stad Utrecht investeren samen bijna 1,5 miljard euro in beter openbaar vervoer en wegen. De rijksbijdrage is 930 miljoen euro, die van de regio 475 miljoen. Het geld gaat grotendeels naar de aanleg van een ondergrondse tramlijn tussen Utrecht Centraal en Nieuwegein (Merwedelijn). De rest wordt geïnvesteerd in beter OV en wegen in Amersfoort, de verbreding van de Rijnbrug bij Rhenen en verkeersmaatregelen op de Utrechtse snelwegen.
"Dit is goed nieuws", zegt Gedeputeerde Huib van Essen. "Het idee is dat we met deze investering heel veel woningbouw mogelijk maken. We willen in onze provincie de komende jaren ruim 80.000 woningen bouwen. En mobiliteit is daarbij belangrijk. Als we met name ons openbaar vervoer- en fietssysteem niet verbeteren dan gaat het hier echt vastlopen. Met deze investeringen wordt het mogelijk om deze nieuwe woningen ook bereikbaar te maken."

Ondergrondse tramlijn

Die woningen komen met name in Utrecht (Merwedekanaalzone en polder Rijnenburg) en Nieuwegein (Nieuwegein City en Rijnhuizen). In totaal gaat het om 25.500 woningen tot en met 2030. 5500 daarvan komen in Nieuwegein. Daar is verantwoordelijk wethouder Ellie Eggengoor blij met de komst van een ondergrondse tramlijn naar haar gemeente. De al bestaande tramverbinding in Nieuwegein zou dan in Utrecht ondergronds moeten gaan, om de reis tussen de twee plaatsen een stuk sneller te maken.
“We zijn er nog niet, maar als college hebben we alle vertrouwen in de komst van de snelle Merwedelijn tussen Utrecht en Nieuwegein door deze bijdrage van het Rijk. De Merwedelijn brengt inwoners van Nieuwegein binnen 15 minuten naar het centrum van Utrecht. Door de hoge frequentie verwachten we dat mensen vaker anders gaan reizen: vooral lopend en met de fiets gebruikmaken van het OV."
En dat 'andere' reizen is in Nieuwegein ook hard nodig. Nu al staat de bereikbaarheid in die stad onder druk. Komen er nog meer woningen en dus meer inwoners bij? "Ja, dan red je het simpelweg niet met de verbindingen die je nu hebt", aldus wethouder Eggengoor. "Die Merwedelijn is voor onze inwoners essentieel om van en naar huis te kunnen komen."

Waarom trekt het Rijk de portemonnee voor Utrecht?

Die miljoenen van het Rijk kwamen niet zómaar vrij voor het Utrechtse OV. Nieuwegeins wethouder Ellie Eggengoor denkt dat er grofweg twee redenen zijn die het Rijk over de streep heeft getrokken. Enerzijds: bouwen, bouwen, bouwen. "Verbetert het OV, kunnen we véél woningen bij bouwen. Dat helpt het landelijke tekort deels op te lossen"

Anderzijds: alle neuzen (van de gemeenten en de provincie) staan dezelfde kant op. "Alle betrokken partijen in onze provincie zijn er duidelijk over: we willen gewoon veel beter bereikbaar zijn in de toekomst. Omdat we gezamenlijk onze grote wens hebben uitgesproken, snapte het Rijk: zonder beter OV is Utrecht over een tijdje onbereikbaar. En dat is voor niemand wenselijk."

Een ambitieus plan: een ondergrondse tramlijn, maar ervaringen uit het verleden(de Uithoflijn), leren dat de totstandkoming van zo'n project niet zonder slag of stoot gaat. Kostenoverschrijdingen, technische problemen, te late oplevering zijn niet ondenkbaar. Gedeputeerde van Essen: "Ja spannend is het wel. Het is ook belangrijk dat we afspraken met het Rijk gaan maken over de risico's en over kostenbeheersing. We moeten nu de ideeën gaan uitwerken tot een ontwerp dat klopt en waar budget voor beschikbaar is. Maar het is nódig, voor al die mensen die een betaalbare woning willen hebben. En het bouwen van die woningen kan alleen als we fors investeren in een openbaarvervoersysteem."

8500 woningen

Niet alleen in en rondom de stad Utrecht worden miljoenen geïnvesteerd, ook Amersfoort krijgt er geld bij. Het Rijk investeert daar ruim 95 miljoen euro, de regio nog eens 67 miljoen. Het merendeel van het geld gaat naar verbeteringen voor voetgangers, fietsers, gedeelde vervoersmiddelen en het OV. Deze maken het mogelijk om de komende jaren 8500 woningen te bouwen in de Spoorzone en de A1-zone. Om die wijken leefbaar en bereikbaar te houden komen er bijvoorbeeld duizenden extra fietsparkeerplaatsen bij Amersfoort Centraal en Amersfoort Schothorst en een ontsluitingsweg voor Vathorst-Bovenduist.

Verbreding Rijnbrug

Zo'n 40 miljoen van het Rijk gaat er straks naar de verbreding van de Rijnbrug. Daarmee komt er mogelijk een einde aan de slepende discussie rond de brug. Al jarenlang wordt er gesproken over wie de verbreding betaalt van de brug die tussen de provincie Utrecht en Gelderland loopt. Vrijwel dagelijks staan er files omdat er maar één rijbaan is. De twee provincies zouden een verbreding betalen. Gelderland reserveerde ruim 40 miljoen euro, maar besloot tot teleurstelling van de gemeente Rhenen en de provincie Utrecht de hand op de knip te houden toen er nog eens 30 miljoen bij bleek te komen.
1,4 miljard voor OV: waar gaat dat geld in onze provincie heen?

Toekomst

Hoe nu verder? Komend jaar wordt onderzocht of het beschikbare geld genoeg is voor alle projecten en welke andere bereikbaarheidsmaatregelen nodig zijn. De kosten van de Merwedelijn zijn op dit moment geraamd op €1,3 tot €1,5 miljard. Onderzocht moet worden hoeveel geld de lijn precies gaat kosten. Op het moment dat dat duidelijk is gaat de provincie opnieuw met het Rijk in gesprek over hoe het eventuele tekort te dekken.
Er komt ook onderzoek naar de gebiedsontwikkeling van de A12-zone en Rijnenburg, de spoorbereikbaarheid van Amersfoort, de aanpak van knooppunt Hoevelaken en de Papendorplijn, een busbaan via de Waterlinieweg en de frequentieverhoging van de tram naar het Utrecht Science Park. Het Rijk en de regio Utrecht gaan ook in gesprek over andere randvoorwaarden zoals groenvoorzieningen, de reductie van stikstof en de uitbreiding van het energienetwerk.

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.