Steden in geweer tegen 20.000 extra daklozen

UTRECHT - Utrecht en de drie andere grote steden Amsterdam, Rotterdam en Den Haag willen gezamenlijk voorkomen dat ruim 20.000 mensen dakloos worden.
Het gaat om mensen die nog in de opvang zitten, langdurig zorgafhankelijk zijn en de grootste groep: diegenen die dreigen af te glijden naar een bestaan op straat. Dat blijkt onder meer uit een voorstel van de Rotterdamse PvdA-wethouder Jantine Kriens (Maatschappelijke Ondersteuning) aan de gemeenteraad.
Het Plan van Aanpak Maatschappelijke Opvang tweede fase is een vervolg op het in 2006 gelanceerde plan om dak- en thuislozen van straat te halen, op te vangen en een dagbesteding aan te bieden.
Hierdoor zijn de afgelopen jaren, in de vier grote steden, ongeveer tienduizend mensen op weg geholpen naar een zelfstandig bestaan onder dak. Het aantal mensen dat buiten slaapt, is toen flink teruggelopen. De overlast en criminaliteit daalden volgens onderzoek met 50 procent.
In het vervolgplan gaan de gemeenten samen met instellingen in een vroeg stadium actie ondernemen als er vanuit de wijk en van hulpverleners signalen komen dat mensen dakloos dreigen te worden. Zij krijgen eventueel hulp aangeboden, zoals bij het zoeken naar een dagbesteding, het leren omgaan met geld en het opbouwen van een sociaal netwerk.
Om te voorkomen dat mensen blijven hangen in de opvang, wordt doorstroming naar meer zelfstandigheid gestimuleerd. Dit moet er onder meer toe leiden dat sommige mensen weer aan het werk komen of eventueel vrijwilligerswerk gaan doen.
Daarom worden ook afspraken gemaakt met woningcorporaties omdat er nu nog te weinig woningen zijn voor deze doelgroep en doorstroming dus moeilijk is. Verder worden er met verschillende organisaties afspraken gemaakt over schuldsanering, hulpverlening en opvang.

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.