Statenleden moeten zich gedragen: nieuwe regels voor sociale media en omgang met agressie

© RTV Utrecht
Provincie Utrecht - Om beter met toenemende agressie om te kunnen gaan, krijgen Utrechtse politici in de Provinciale Staten een nieuwe gedragscode. In die code is ook aandacht voor hun eigen integriteit.
Gisteren was de laatste Statenvergadering van 2022 in het Utrechtse provinciehuis. 50Plus en VVD deelden aan het begin van de vergadering kerstkaarten uit. Een vredig en succesvol 2023 wenste 50Plus iedereen toe. Later op de dag stemde de Provinciale Staten unaniem in met de gedragscode voor henzelf en de gedeputeerden.
In de code spreken zij af integer te zijn, geen geheime informatie te delen, zich te gedragen in de politieke arena én in het privéleven, het melden van nevenfuncties en financiële belangen.
Ook moeten de Statenleden zorgvuldig zijn op sociale media. Er zijn ook tips voor het online gedrag: bij twijfel, plaats dan geen bericht, realiseer je dat internet blijvend is; gegevens blijven altijd vindbaar en reageer niet impulsief op elk bericht.

Agressie

De directe aanleiding voor de nieuwe gedragscode is de toegenomen agressie tegen politici, vertelt commissaris van de Koning Hans Oosters. Bijna de helft van de burgemeesters, raads- en Statenleden heeft het afgelopen jaar te maken gehad met agressie of intimidatie. Dat is bijna een verdubbeling in vergelijking met 2014. In de gedragscode is nu opgenomen hoe om te gaan met agressie.
Politici worden opgedragen grensoverschrijdend gedrag altijd te melden, zowel agressie van buitenaf als onderling. Per incident wordt bekeken wat de gevolgen zijn. Zo kan steun voor de melder en de familie worden geregeld of kan aangifte worden gedaan bij de politie.

Glazen huis

In de gedragscode worden politici erop gewezen dat zij in een glazen huis leven, en zich daar ook naar moeten gedragen. Om een draaideurconstructie en (de schijn van) belangenverstrengeling te voorkomen, mogen gedeputeerden en de commissaris van de Koning binnen twee jaar na beëindiging van hun functie geen betaalde activiteiten verrichten voor of namens de provincie.
"Mochten mensen zich toch op glad ijs begeven, dan moeten wij ze daar op aanspreken, dat kan ook in een debat", zegt commissaris Oosters.
Ook moeten de politici geschenken met een waarde van boven de 50 euro melden aan de griffier en de eigen fractie. Geschenken van meer dan 50 euro mogen bovendien alleen gebruikt worden als "haar onafhankelijkheid daardoor niet aangetast kan worden."
"Als integer zijn inhoudt dat je niet meer mag liegen, dan kan het nog moeilijk worden, dat gebeurt aan de lopende band", zegt René Dercksen, fractievoorzitter van Belang van Nederland.
De nieuwe Statenleden worden na de verkiezingen van 15 maart bijgepraat over de gedragscode.

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.