Deel boerenbedrijven werkt zonder stikstofvergunning, vermoedt de provincie Utrecht

© RTV Utrecht / Iris Tasseron
Provincie Utrecht - Meerdere boerenbedrijven in onze regio hebben geen stikstofvergunning. Het gaat om ongeveer 10 tot 20 procent, schat de provincie Utrecht. Het betekent dat mogelijk niet alle boeren voldoen aan de regels als het gaat om de uitstoot van stikstof.
Veel Utrechtse boeren werken zonder stikstofvergunning
In totaal zijn er meer dan 2000 boerenbedrijven in de provincie Utrecht. Hoeveel en welke bedrijven precies geen vergunning hebben, is nog niet zeggen. De provincie Utrecht hoopt dat binnen een half jaar te weten. "We werken er hard aan om alles goed in beeld te krijgen", zegt een woordvoerder. "Binnen de provincie wordt voor alle bij ons bekende agrarische bedrijven de vergunningstatus momenteel geïnventariseerd. Dit kost tijd omdat het eerder bij andere overheden was gelegd. Het streven is om dit in helft van dit jaar af te ronden."

Bedrijven zijn niet illegaal

LTO Noord, de ondernemersvereniging van boeren en tuinders in de provincie Utrecht, weet ook dat meerdere bedrijven zonder stikstofvergunning werken. Jeroen van Wijk van LTO: "Hoe het precies zit is niet helemaal helder. Ik weet wel dat de vergunningverlening in het verleden bij de gemeentes lag en dat is steeds meer verplaatst naar de provincie."
Hij legt uit hoe dat vroeger ging. "Veel van deze bedrijven hebben jaren geleden alleen een bouwvergunning hoeven aan te vragen, omdat ze geen bovengrondse mestopslag hadden. En ook omdat er geen andere woningen in hun directe omgeving stonden. Zij hoefden dus alleen die bouwvergunning aan te vragen bij de gemeente."
De provincie merkt hetzelfde op, maar zegt daarbij dat dat niet betekent dat deze bedrijven illegaal werken. "Deze bedrijven zijn mogelijk al voor de aanwijzing van de Natura 2000-gebieden actief en sindsdien niet gewijzigd. Ze kunnen daardoor legaal functioneren door enkel te beschikken over een milieutoestemming op basis van de hinderwetvergunning en melding activiteitenbesluit."

Reductie uitstoot stikstof

De grote vraag is of deze groep bedrijven zonder vergunning wel voldoet aan de regels voor de uitstoot van stikstof. Volgens LTO doen ze wel mee aan de afspraak om de stikstofuitstoot met 46 procent te verminderen. "Deze bedrijven tellen wel mee. In 2018 is ook uitgegaan van het aantal dieren dat bij deze boeren aanwezig is. Dus de bedrijven zonder vergunning of een onbekende vergunning tellen wel mee met wat er aan uitstoot gereduceerd moet zijn."
Of volgens de provincie teveel stikstof wordt uitgestoten door de boerenbedrijven zonder stikstofvergunning is onduidelijk. De provincie geeft hier geen antwoord op na vragen van RTV Utrecht.
De boeren hebben zelf overigens wel last van het werken zonder stikstofvergunning. Als deze bedrijven namelijk willen uitbreiden of aanpassingen willen doen kan dat niet. Bij het aanvragen van financiering voor vernieuwingen moeten ze laten zien dat ze over de juiste vergunningen beschikken. En er is nog een probleem, zegt Van Wijk van LTO. "Als een partij een handhavingsverzoek gaat doen en je hebt geen vergunning, dan kan het zijn dat je je dier niet meer in je stal mag hebben of dat je een dwangsom krijgt."

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.