Provincie neemt regie van gemeenten verder over, onderzoek naar mogelijke locaties windmolens

© RTV Utrecht / Jordi de Jong
Provincie Utrecht - De provincie Utrecht begint het onderzoek naar geschikte locaties voor het opwekken van windenergie. Ruim een jaar geleden heeft de provincie gemeenten opgeroepen om met meer windplannen te komen. Omdat lang niet alle gemeenten hiermee voortvarend te werk zijn gegaan start de provincie zelf milieuonderzoeken om tot plekken te komen.
De reeks onderzoeken waar de provincie nu mee start, richten zich onder andere op het effect van windmolens qua geluid, gezondheid en de natuur. Ook start de provincie opnieuw gesprekken met gemeenten, zij kunnen bijvoorbeeld mede-eigenaar worden van een windpark waardoor een deel van de winst terugvloeit naar de gemeenschap. Dat geld kan gebruikt worden om bijvoorbeeld energiearmoede tegen te gaan of om maatschappelijke voorzieningen te behouden. Ook komt er een enquête onder inwoners van de provincie.
De provincie start niet met lege handen. Op het provinciehuis en in gemeentehuizen gaat al langer een lijst rond waarop zeker 70 locaties staan. Op die plekken is het opwekken van windenergie in theorie mogelijk. De provincie Utrecht heeft gemeenten vorig jaar gevraagd om zelf locaties verder te onderzoeken. Aan die oproep hebben niet genoeg gemeenten voldaan. De provincie neemt daarom het roer zelf in handen om sneller windparken te kunnen ontwikkelen.
Uiteindelijk moet dat leiden tot een aantal locaties waardoor het aantal windturbines in de provincie Utrecht kan groeien tot 60. In onze regio staan nu 16 operationele windmolens, hiermee heeft Utrecht de minste windmolens van Nederland. Onlangs hebben gemeenten Woerden en Vijfheerenlanden al besloten dat zij wel ruimte zien voor turbines.
© RTV Utrecht
De informatie die de provincie vanaf deze maand gaat ophalen wordt gebruikt zodat eind 2023 of begin 2024 keuzes kunnen worden gemaakt over voorwaarden en locaties voor windenergie. Volgens de provincie Utrecht is meer windenergie nodig om afspraken na te komen die zijn gemaakt in de Regionale Energie Strategie. Daarin staat dat de provincie Utrecht meer energie gaat opwekken met zon- en windenergie. Die laatste bron, windenergie, is nodig om de kosten laag te houden en om het energienet beter te benutten. Ook passen windmolens beter bij oplossing voor andere opgaven zoals waterberging.

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.