Liveblog verkiezingen: 'Wij kunnen met iedereen in een coalitie', aldus lijsttrekker BBB

© ANP
Provincie Utrecht - Over 2 dagen is het zover: op woensdag 15 maart staan de Waterschaps- en Provinciale Statenverkiezingen op het programma. Via dit liveblog houden we je op de hoogte over de laatste ontwikkelingen rondom de verkiezingen. Daarbij staat iedere dag één verkiezingsthema centraal. Vandaag is dat het 'water', met daarbij natuurlijk ook aandacht voor de Waterschapsverkiezingen.

20.00 uur Uitslag poll: duidelijke winnaar

Op onze website en app leggen we iedere dag een stelling voor. Vandaag was dat 'Er moet meer ruimte komen voor recreatie in en op het water, ook als dat ten koste gaat van de natuur.'
Uit de uitslag blijkt dat ruim driekwart van de mensen het oneens is met die stelling. Iets meer dan 15 procent van de deelnemende mensen vindt dat de natuur wél plaats mag maken voor recreatie in en op het water. Op de stelling hebben 2116 mensen gereageerd.
Uitslag poll 13 maart 2023
Uitslag poll 13 maart 2023 © RTV Utrecht

17.00 uur Boer Joost houdt met eigen uitvinding waterpeil in stand

Boeren zijn natuurlijk afhankelijk van hun land om te verbouwen of om hun vee te laten grazen. Belangrijk is dus ook dat het goed zit met het waterpeil in de grond. Boer Joost Samsom uit Wilnis heeft zelf een uitvinding bedacht om de inklinking van de bodem op zijn land tegen te gaan.
Verslaggever Robert-Jan was vanmiddag te gast bij de boer. Beluister hier het gesprek terug:
Robert Jan Booij was vanmiddag te gast bij boer Joost Samsom in Wilnis

14.00 uur Onderwaterwoestijn in Botshol

Verslaggever Robert-Jan was vanmorgen in Botshol, waar hij zich verdiepte in de kwaliteit van het water in onze provincie. Hij vaarde daar met ecoloog Renske Diek van Natuurmonumenten door het laagveengebied tussen Abcoude en Vinkeveen. Er zijn daar plassen en moerassen, maar ook grote problemen op het gebied van de waterkwaliteit, zo legt Diek uit.
© RTV Utrecht
In het open water horen volgens haar waterplanten te groeien. Maar dat gebeurt niet meer, of althans niet voldoende. "Dat komt door de natte winters die we tegenwoordig hebben. Als gevolg van de klimaatverandering. Daardoor komen er meststoffen, fosfor uit de rietlanden in het water terecht. En teveel voedingsstoffen, daar kunnen kranswieren (de waterplanten, red.) niet tegen."
"Daardoor groeit er, ook in de zomer, helemaal niets hier. Als er geen planten zijn, kunnen er ook moeilijk dieren leven. Er is geen plek om te schuilen, om te eten. Voor vissen, maar ook voor onderwaterinsecten." En dat moet volgens Diek verholpen worden, een taak die het waterschap uit moet voeren. "Dat willen we doen door in het gebied een aantal dammen te plaatsen om ervoor te zorgen dat het regenwater uit de rietlanden niet meer naar hier stroomt.
Daardoor wordt het water weer voedselarmer en krijgen de kranswieren weer een kans." Om dat te bereiken heeft Diek nog wel een oproep aan de kiezer. "Vooral gaan stemmen. En ik zou zeggen, stem natuurlijk. Want provincies en waterschappen hebben een hele belangrijke rol in het behouden en beschermen van natuur."
Beluister hieronder het hele item van verslaggever Robert Jan Booij met ecoloog Renske Diek:
Robert Jan Booij vaarde vanmorgen met ecoloog Renske Diek door Botshol, waar ze praatten over de verwoestijning die daar speelt (1)
Robert Jan Booij vaarde vanmorgen met ecoloog Renske Diek door Botshol, waar ze praatten over de verwoestijning die daar speelt (2)

13.33 uur Tussenstand poll: Utrechters lijken natuur belangrijker te vinden dan recreatie op water

Net als iedere dag in aanloop naar de verkiezingen, hebben we ook vandaag weer een poll op onze website en app. Vandaag met de stelling 'Er moet meer ruimte komen voor recreatie in en op het water, ook als dat ten koste gaat van de natuur'. Inmiddels is die poll 1387 keer ingevuld en het lijkt duidelijk welke mening overheerst: de natuur is belangrijker dan recreatie op water. '
77 procent van de bezoekers van de website en app van RTV Utrecht is het namelijk oneens met de stelling, terwijl maar 15 het eens is. De rest laat weten geen mening te hebben. De race lijkt bij deze poll dus wel gelopen te zijn.

13.16 uur Van Essen (GL): 'Moeten keuzes over ruimte-indeling durven maken'

"De provincie is de regisseur van de ruimte." Dat zei GroenLinks-lijsttrekker en gedeputeerde Huib van Essen vanochtend in het programma Utrecht is Wakker op Radio M Utrecht. Hij vindt dat partijen straks na de verkiezingen niet bang moeten zijn om knopen door te hakken over hoe we in de provincie Utrecht de schaarse ruimte gaan indelen. "Want onze provincie is klein en dus moeten er keuzes gemaakt worden."
Tegelijkertijd uitte hij kritiek op de VVD, die zulke keuzes volgens hem weigert te maken. "Zij zeggen eigenlijk: laat het maar bij ondernemers, gemeenten en projectontwikkelaars. Dat vind ik echt onverstandig. Want we willen groeien, bijvoorbeeld door een kwart meer woningen te bouwen. Dat is echt heel veel en dat gaat alleen maar goed als je ook keuzes in maakt en zorgvuldig omgaat met de ruimte. Want er moet in de hele provincie voldoende natuur zijn, voldoende woningen en voldoende energie."

Doorgeefvraag

Net als iedere lijsttrekker die de afgelopen anderhalve week bij Utrecht is Wakker te gast was, kreeg ook Van Essen een doorgeefvraag. In dit geval van de lijsttrekker van Anton Verleun, de lijsttrekker van BBB. Hij haalde het partijprogramma van GroenLinks aan, waarin staat dat de partij veel extra windmolens in de provincie wil. "Maar dat brengt ook gezondheidsrisico's met zich mee. Wat vindt GroenLinks belangrijker: meer windturbines of de gezondheid van de omwonenden."
Van Essen erkende meteen dat windmolens inderdaad effect hebben op de omgeving. "Het Rijk is daarom bezig met het ontwikkelen van nieuwe geluids- en afstandsnormen. We willen daarbij heel goed kijken wat de gezondheidseffecten zijn. En die nieuwe normen willen we vervolgens gebruiken, ook in Utrecht. Want we willen inderdaad ruimte voor schone energie, maar wel op de goede plekken. Waar zowel inwoners als de natuur er zo min mogelijk last van hebben. Maar dat vraagt wel dat wij er als provincie boven gaan hangen."

Meerderheid of niet?

Ten slotte sprak Van Essen over een mogelijke coalitie. "Als ik naar de huidige peilingen kijk, is het heel erg de vraag of de huidige coalitie (GroenLinks, D66, PvdA, CDA en ChristenUnie) een meerderheid haalt", begint hij. Hij wilde daarom vooraf ook geen partijen uitsluiten. "Maar het spreekt voor zich dat wij een voorkeur hebben voor een coalitie waar wij dicht bij staan qua ideeën. Alleen hangt het er ook echt van af wat er uit de stembus rolt woensdag."
Luister hieronder naar de rest van het interview met Huib van Essen:
GroenLinks-lijsttrekker Huib van Essen schoof vanmorgen aan bij presentator Bob van Beeten en verslaggever Peter Knieriem (1)
GroenLinks-lijsttrekker Huib van Essen schoof vanmorgen aan bij presentator Bob van Beeten en verslaggever Peter Knieriem (2)
GroenLinks-lijsttrekker Huib van Essen schoof vanmorgen aan bij presentator Bob van Beeten en verslaggever Peter Knieriem (3)

11.44 uur De Stembus is vandaag te vinden in Vinkeveen

Met de Stembus on Tour staan we in aanloop naar de verkiezingen iedere dag op een andere locatie in de provincie. Vandaag is dat bij de Kerklaan in Vinkeveen. Om 12.00 uur begint daar het middagprogramma Aan Tafel van Conny Kraaijeveld, waar zij diverse gasten ontvangt waarmee ze het thema van de dag bespreekt. Water dus! Verslaggever Robert Jan Booij gaat op locatie in gesprek met inwoners die iets met het thema hebben.
Om 15.00 uur wordt Conny afgelost door Jos van Heerden, met het programma Goedemiddag. De hele middag door schuift themaverslaggever Peter Knieriem aan in de studio om je bij te praten over de laatste ontwikkelingen rondom de verkiezingen en in het bijzonder het thema water.
Wie in de gelegenheid is, is natuurlijk van harte welkom bij de stembus.
© RTV Utrecht / Peter Knieriem

11.09 uur Doorgeefvraag aan Anton Verleun (BBB): 'Wij kunnen met iedereen samen

De BoerBurgerBeweging (BBB) staat ervoor open om met alle partijen samen te werken. Dat zei de Utrechtse lijsttrekker Anton Verleun vanmorgen in Utrecht is Wakker op Radio M Utrecht. "Als we het maar wel over de feiten blijven houden, dan komen we er vanzelf met iedereen uit", aldus de dierenarts.
Het antwoord van Verleun volgde op een vraag die Mirjam Sterk (CDA) afgelopen vrijdag had doorgegeven aan de BBB'er naar aanleiding van een uitspraak van BBB-leidster Caroline van der Plas. Die had gezegd niet samen te willen met de VVD zolang Rutte daar de leiding heeft. Betekent dat dat BBB ervoor kiest in de oppositie te blijven, vroeg zij zich af.
"Nee, zeker niet", antwoordde Verleun vanochtend stellig. "Wat Caroline heeft gezegd is dat ze niet samen met de persoon Rutte in een kabinet wil. Ze heeft niks tegen de VVD, en wij als partij ook niet. Voor haar was de maat vol, na onder meer de toeslagenaffaire en alles wat speelt in Groningen. Maar op provinciaal niveau willen wij zeker met hen samenwerken."
Luister hier naar de rest van het interview met Anton Verleun:
BBB-lijsttrekker Anton Verleun in gesprek met presentator Bob van Beeten en verslaggever Peter Knieriem (1)
BBB-lijsttrekker Anton Verleun in gesprek met presentator Bob van Beeten en verslaggever Peter Knieriem (2)
BBB-lijsttrekker Anton Verleun in gesprek met presentator Bob van Beeten en verslaggever Peter Knieriem (3)

10.45 uur Waterschappen, wat doen ze eigenlijk?

Twee keer mogen we stemmen op 15 maart, een keer voor de provincie en een keer voor het waterschap. Voor dat laatste bestuursorgaan is het voor veel mensen lang niet altijd helder wat ze daar precies doen en waar er beslissingen over worden genomen. RTV Utrecht ging daarom langs bij een vergadering van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.

09.20 uur Wie moet er ruimte krijgen op de Vinkeveense Plassen?

Een verhaal dat we gisteren al publiceerden, maar natuurlijk wel relevant op de dag waarop het verkiezingsthema 'water' centraal staat. Wie moet er meer ruimte krijgen op de Vinkeveense Plassen, de natuur of de mens? Het is een vraag die al meer dan 10 jaar speelt in het gebied. Het gaat specifiek om de kenmerkende legakkers op de plassen. Om te genieten van het water en de buitenlucht, hebben bewoners uit de regio op die legakkers kleine huisjes gebouwd. Lees er meer over in onderstaand artikel.

07.45 uur Minder stembureaus in de provincie

Er zijn woensdag bij de Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen 8 procent minder stembureaus dan 4 jaar geleden. Dat blijkt uit een analyse van de stembureauadressen die de NOS voor het hele land heeft gemaakt. Alleen in de provincie Limburg zijn verhoudingsgewijs net zo veel stembureaus verdwenen.
Dat er minder stembureaus zijn is een landelijke trend. Tien van de twaalf provincies leveren stembureaus in ten opzichte van de vorige verkiezingen, landelijk zijn er daardoor 4,5 procent minder locaties waar kiezers hun stem kunnen uitbrengen. Alleen in Drenthe is een toename van zo'n 2 procent te zien.
In de analyse is ook gekeken naar de toegankelijkheid van de stembureaus. Het goede nieuws is dat meer stembureaus toegankelijk zijn voor mensen in een rolstoel. Waar dat in 2019 92,6 procent was, is dat nu gestegen naar 97 procent.
Tegelijkertijd blijkt ui de cijfers dat er vooral stembureaus zijn verdwenen uit gebieden waar de gemiddelde WOZ-waarde van de huizen laag ligt. In wijken met dure woningen zijn dus minder stembureaus opgeheven dan in wijken met goedkopere huizen.

06.32 uur Waterkwaliteit niet op orde, boete dreigt

Je zou het misschien niet zeggen, maar het is slecht gesteld met onze waterkwaliteit. Ons drinkwater behoort tot het beste van de wereld, maar volgens EU-normen bungelen we onderaan als het gaat om de kwaliteit van ons oppervlaktewater. En dat is een probleem, want in 2027 moeten we aan de Europese normen voldoen, anders krijgen we een flinke boete.

5.45 uur Bekijk hier onze explainer over dit thema

Water, het komt uit de kraan, we zwemmen erin, en het stroomt door rivieren en kanalen. We vinden dat heel vanzelfsprekend, maar al dat water moet wel beheerd worden. En dat is de taak van waterschap en provincie. Die twee bepalen de komende vier jaar hoe onze waterhuishouding eruit gaat zien. Want naast provinciale verkiezingen zijn er op 15 maart ook waterschapsverkiezingen. Maar wat doet het waterschap eigenlijk?
Door klimaatverandering is het waterschap steeds belangrijker. In deze video leggen we het je uit

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.