Vooral vrouwelijke Utrechters staan niet te springen om verbreding A27 en andere resultaten uit het Kieskompas

De A27 bij Amelisweerd.
De A27 bij Amelisweerd. © ANP
Provincie Utrecht - De meeste Utrechters - en met name vrouwen - zien de A27 bij Amelisweerd liever niet verbreed worden als daarvoor bomen moeten worden gekapt. Ook trapt een meerderheid liever niet op de rem op provinciale wegen. Dat blijkt uit de antwoorden die mensen uit de provincie gaven in het Kieskompas.

In aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen van 15 maart staat RTV Utrecht iedere werkdag stil bij één van de verkiezingsthema's. Vandaag staat mobiliteit centraal. Hieronder lees je wat Utrechters antwoordden bij een aantal stellingen in het Kieskompas die over dit onderwerp gaan.

Stelling: De provincie moet zich inzetten voor het verbreden van de A27, ook al moeten daarvoor bomen bij bos Amelisweerd worden gekapt

Het is al jarenlang een beladen onderwerp in de provincie Utrecht: de verbreding van de betonnen tunnelbak van de A27 bij Amelisweerd. Dat zou nodig zijn om de doorstroom op de weg te bevorderen. Voor die aanpassing aan de weg moeten wel eerst honderden historische bomen worden gekapt en dat zien de provincie en de Utrechtse gemeenteraad dan weer niet zitten. De impasse hierover duurt ondertussen al 17 jaar, aangezien het originele besluit om de weg te verbreden al in 2006 genomen werd.
Provincie en gemeente kwamen begin februari met een alternatief voorstel om de weg aan te passen zonder die te verbreden. Wel meer rijstroken, de omliggende wegen beter benutten en het autoverkeer intomen, zo kun je dat plan kort samenvatten. "Zo hoeven we niet te tornen aan Amelisweerd", zei gedeputeerde Arne Schaddelee erover.
De provincie ziet dus liever geen verbreding die ten koste gaat van het bos en de meeste Utrechters lijken op dezelfde lijn te zitten. 60 procent van hen geeft in het Kieskompas aan het oneens te zijn met deze stelling, tegenover 26 procent die het er wel mee eens is. Vooral vrouwen geven veel om het bos bij Amelisweerd, want van hen is ruim twee derde tegen de plannen. Bij mannen is dat precies de helft.
Als we kijken naar individuele partijen valt vooral de BoerBurgerBeweging (BBB) op. De partij zelf geeft in haar partijprogramma aan dat verbreden "voorlopig geen optie is", maar mensen die hebben aangegeven op BBB te willen stemmen zijn verdeeld. 46 procent geeft aan het niet eens te zijn met de stelling, 40 vindt de verbreding wel een goed idee. Ook als dat ten koste van bomen gaat.

Stelling: De maximumsnelheid op provinciale wegen moet op veel meer plekken worden verlaagd van 80 naar 60 kilometer per uur

Vorig jaar liet de provincie weten de maximumsnelheid op zo'n vijfde van de provinciale wegen te gaan verlagen. 60 kilometer per uur moet daar voortaan de limiet worden. Op die manier wil het provinciebestuur de verkeersveiligheid verbeteren én wat doen voor het milieu.
Dat besluit is inmiddels al genomen, maar in het Kieskompas werd de vraag gesteld of mensen zo'n aanpassing op nóg meer provinciale wegen zien zitten. Het antwoord lijkt nee te zijn. Ruim 60 procent van de mensen is het oneens met deze stelling, terwijl maar een kwart op 'eens' heeft gedrukt.
Ook hier is weer een verschil te zien tussen mannen en vrouwen, al waren het nu de mannen die in de meerderheid waren. 68 procent van de mannen heeft tegen gestemd. Bij de vrouwelijke kiezers was dat 54 procent. Blijkbaar trapt die eerste groep minder graag op de rem.
Een nog groter contrast is te zien tussen de verschillende leeftijdsgroepen. Van de kiezers tussen de 18 en 49 jaar geeft ruim twee derde aan een verlaging van de snelheid geen goed idee te vinden. Slechts 18 procent van hen staat er voor open iets trager te rijden om zo de verkeersveiligheid te vergroten.
Mensen van 65 jaar of ouder lijken langzaam rijden niet zo erg te vinden, want van hen ziet slechts 43 procent een verlaging van de snelheid niet zitten. Bovendien vindt een exact even groot deel van die groep het juist wel een goed idee. Ouderen lijken dus meer verdeeld over dit onderwerp dan de kiezers die jonger dan 50 jaar zijn.

Stelling: De provincie moet meer ruimte maken voor fietsers, ook als auto's dan minder goed kunnen doorrijden

Na twee stellingen waar Utrechters het mee oneens waren, is het nu tijd voor eentje waar ze zich wel in kunnen vinden. Want een nipte meerderheid van 53 procent van de inwoners ziet meer ruimte voor de fiets wel zitten, zelfs als dat ten koste gaat van ruimte voor de auto.
Vooral het type opleiding lijkt een goede voorspeller te zijn voor wat mensen hiervan vinden. Theoretisch-opgeleiden zijn het met deze stelling namelijk veel vaker eens dan praktisch-opgeleiden. 63 om 43 procent. Een mogelijke verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat theoretisch-opgeleiden vaker in de stad wonen, waar je met de fiets vrijwel overal kunt komen.
Deze vraag stond in alle provincies in het Kieskompas en Utrecht is één van de drie provincies waar een krappe meerderheid het eens is. Ook in Noord-Holland en Zuid-Holland is dat het geval. Wel zijn in alle provincies meer mensen het eens dan oneens met de stelling, terwijl gemiddeld zo'n 20 procent van de mensen aangeeft er neutraal in te staan.
Kijkend naar de partijen valt opnieuw BBB het meest op. Die partij zelf is het eens met de stelling, terwijl potentiële stemmers vaker oneens dan eens invullen. Bij GroenLinks zijn ze over dit punt dan juist weer enorm eensgezind, want negen van de tien Utrechters die van plan is op GroenLinks te stemmen, is voorstander van meer ruimte voor fietsers.

Wat deze uitkomsten van het Kieskompas gaan betekenen voor de verkiezingsuitslag, moet blijken op 15 maart. Wil je meer lezen over het thema mobiliteit? Ga dan naar onze speciale verkiezingspagina over dit onderwerp. Daar vind je onder meer deze explainer over het onderwerp:

Een fietspad of asfalt? Wat de provincie te zeggen heeft leggen we je uit in deze video
Dit verhaal tot stand is gekomen met steun van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten.

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.