Ook verkenner waterschap Vallei en Veluwe komt met advies: minderheidscollege ligt voor de hand

© Vallei en Velluwe
Provincie Utrecht - Volgens verkenner Bertus Cornelissen ligt een minderheidscollege van BBB, Water Natuurlijk, ChristenUnie en SGP voor waterschap Vallei en Veluwe het meest voor de hand. Cornelissen stelt dat de partijen samen een mix van ervaring, deskundigheid en vernieuwing hebben.
Vallei en Veluwe is actief in het oosten van de provincie Utrecht en bestrijkt daarnaast ook een flink deel van de provincie Gelderland en een klein deel van Overijssel. Cornelissen denkt met zijn voorstel het meest recht te doen aan de wensen van alle partijen, maar beseft ook dat het bereiken van een minderheidscollege met deze partijen nog heel wat voeten in de aarde heeft.

'Behoorlijke spanning aanwezig'

"Ik besef dat in deze combinatie ook een behoorlijke spanning aanwezig is. Toch stel ik voor om met deze partijen te onderzoeken hoe een stabiel en goed team kan worden gevormd. Want deze combinatie doet het meest recht aan wat u belangrijk vindt", laat hij in een brief aan de partijen weten.
Om tot zijn advies te komen, stelde Cornelissen een vaste set van vragen die waren meegegeven door de verkiezingswinnaar BBB. De vragen gingen onder meer over hoe de partijen de verkiezingsuitslag duidden, welke overeenkomsten en verschillen er tussen de partijen zijn en welke samenstelling van het dagelijks bestuur recht doet aan de verkiezingsuitslag.
Cornelissen adviseert verder om op korte termijn een informateur aan te wijzen en een bestuursagenda op te stellen. Daarin kunnen afspraken worden gemaakt over de manier van werken en de beoogde bestuurscultuur. Ook moet daar een advies in staan hoe grote opgaven in het waterschap moeten worden aangepakt.

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.