Minister wil toestroom internationale studenten beperken, maar nog de vraag of dat komend studiejaar lukt

© StockSnap, Pixabay
Provincie Utrecht - Minister Robbert Dijkgraaf (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) wil kunnen ingrijpen als er veel buitenlandse studenten naar Nederland komen. Ook wil hij onderwijsinstellingen meer opties geven om de toestroom te beperken. De Universiteit Utrecht zegt "blij te zijn met de instrumenten die Dijkgraaf biedt". Studentenorganisatie ISO vreest dat de maatregelen niet op tijd zullen zijn voor het komende studiejaar.
Het plan van Dijkgraaf is om landelijk te bepalen hoeveel instroom er wenselijk is. De minister legt de verantwoordelijkheid in eerste plaats bij hogescholen en universiteiten. Hij wil alleen actie ondernemen als die verzaken. Hoe precies, moet de minister nog bedenken.
De laatste jaren is er veel te doen rondom het grote aantal internationale studenten dat Nederlandse studentensteden als Utrecht komt. Mede vanwege de hoge woningnood kunnen zij moeilijk een kamer of studentenwoning vinden. Eerder riepen zowel de Universiteit Utrecht als de Hogeschool Utrecht hun internationale studenten op om hun komst naar de stad te heroverwegen als ze nog geen huisvesting hadden.
"Waar ik bang voor ben, is dat de hoge kwaliteit van het Nederlandse systeem zo onder druk komt te staan dat de wal het schip gaat keren", zegt Dijkgraaf. "Ongeremd leidt het onder meer tot overvolle collegezalen, hoge werkdruk van docenten en een gebrek aan huisvesting en het zet de toegankelijkheid van opleidingen onder druk."
Voor sommige studies in sectoren die hard groeien zoals ICT en techniek zijn internationale studenten juist hard nodig. Voor deze studies moet er maatwerk geleverd worden, vindt Dijkgraaf.

Numerus fixus

Het moet mogelijk worden om alleen een maximumaantal studenten toe te laten bij de Engelstalige variant van een opleiding, vindt Dijkgraaf. Voor de Nederlandstalige opleiding geldt dan geen numerus fixus, het toelaten van een beperkt aantal studenten. Momenteel is dit niet mogelijk, en dat maakt het voor onderwijsinstellingen lastig om de toestroom van buitenlandse studenten te reguleren. Als Engelstalige opleidingen met een numerus fixus vol dreigen te raken wil Dijkgraaf voorrang kunnen geven aan studenten uit Nederland en andere Europese landen.
Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO), de landelijke studentenorganisatie in Utrecht, vindt het hoog tijd voor maatregelen. "Wij vragen ons echter af of deze instrumenten ervoor gaan zorgen dat de balans wordt teruggevonden. Het is vooral belangrijk dat het niet te vrijblijvend wordt", zegt voorzitter Terri van der Velden. Ook wijst Van der Velden erop dat de maatregelen nog niet rond zijn. "De instrumenten gaan ook niet op tijd klaarliggen om de verwachte toename van internationale studenten aankomende zomer in goede banen te leiden."
Wij vragen ons af of met deze instrumenten de balans wordt teruggevonden
Terri van der Velden, voorzitter Interstedelijk Studenten Overleg,
De Universiteit Utrecht is blij dat Dijkgraaf instrumenten biedt die maatwerk op het gebied van internationalisering mogelijk maken. Wat het effect van de maatregelen op de universiteit is, bekijkt de UU nog. "Maar op het eerste oog lijkt het effect van de maatregelen die worden aangekondigd voor de Universiteit Utrecht beperkt. De UU was al erg terughoudend en selectief met het werven van internationale studenten. Dit resulteert er in dat 15 procent van onze studenten uit het buitenland afkomstig is, landelijk is dat 30 procent", laat de universiteit in een verklaring weten.
De Hogeschool Utrecht laat op haar beurt weten dat de problematiek daar niet speelt omdat er maar weinig instroom van buitenlandse studenten is.

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.