Vraagtekens bij Utrechtse straatcoaches

UTRECHT - Het gaat relatief goed met de Utrechtse krachtwijken. Wel is de vraag of straatcoaches nog nodig zijn. Adviesbureau Berenschot heeft de ontwikkelingen in Overvecht, Ondiep, Hoograven, Kanaleneiland en Zuilen-Oost de afgelopen maanden onderzocht.
Berenschot plaatst vraagtekens bij de inzet van dure straatcoaches in de Utrechtse krachtwijken. Zij moeten overlast van jongeren bestrijden, maar er zijn volgens het adviesbureau aanwijzingen dat het effect van de straatcoaches aan het afnemen is. Berenschot sluit niet uit dat andere toezichtsmaatregelen hetzelfde effect zouden kunnen hebben.

OVERVECHT

De ervaren jongerenoverlast in Overvecht is in de periode na de inzet van de straatcoaches afgenomen. In 2008 waren er in Overvecht vijf actief, in 2009 is dit verdubbeld naar tien. Toch is de ervaren overlast over 2010 weer gestegen naar 33 procent.

HOOGRAVEN

In 2007 besloot het Rijk miljoenen te investeren in de aanpak van Nederlands probleemwijken. Utrecht telt vijf krachtwijken: Overvecht, Kanaleneiland, Ondiep en Zuilen-Oost zijn door het Rijk aangewezen, de gemeente heeft daar zelf Hoograven aan toegevoegd. De gemeente Utrecht moet volgens Berenschot heroverwegen of Hoograven wel een speciale krachtwijk moet blijven. Problemen in deze wijk spelen vooral nog in Nieuw-Hoograven en de Bokkenbuurt en dus lijkt 'buurtgericht werken' een logische stap, stelt het bureau.

KANALENEILAND

De samenwerking met bewoners en professionals verloopt over het algemeen goed in Kanaleneiland, stelt Berenschot. In 2010 werd wel weer veel meer jongerenoverlast ervaren na eerdere dalingen. In de subwijk Kanaleneiland was tussen 2009 en 2010 gestegen van 37 procent naar 48 procent. De thema's leren en werken lieten de eerste jaren nog niet veel ontwikkeling zien, maar zijn in 2010 in beweging gekomen.
Het percentage vroegtijdig schoolverlaters is bijna gehalveerd in Kanaleneiland, in de subwijk Kanaleneiland is een daling te zien van 5 procent. Opvallend is de daling van het aandeel niet-werkende werkzoekenden tussen de 15-26 jaar. Het aandeel uitkeringsontvangers laat echter weinig positieve ontwikkeling zien.

ONDIEP

De ingrijpende herinrichting van de Boerhaavelaan, Ondiep, Nijenoord, Moerbeistraat en Wijnbesplantsoen wordt gezien als een grote stap in verbetering van de openbare ruimte. Integratie is geen thema dat breed leeft in Ondiep, stelt Berenschot. Er zijn amper maatregelen die specifiek gericht zijn op integratie.
De ervaren jongerenoverlast neemt al sinds 2006 gestaag af en stabiliseert zich nu op 22 procent. Gewenning aan de aanwezigheid van de straatcoaches zou hier een verklaring voor kunnen zijn. Het aantal autokraken laat een sterk fluctuerende ontwikkeling zien, maar is na een abrupte daling over 2009 weer aan het stijgen.

ZUILEN-OOST

Zuilen-Oost heeft de afgelopen jaren een positieve ontwikkeling doorgemaakt. Op vrijwel alle 'indicatoren' is een positieve ontwikkeling te zien, maar de streefwaarden voor 2011 zijn in veel gevallen nog niet behaald. Het gedrag van de jeugd op straat is een groot probleem in de wijk. Een aantal ondervraagden is zeer kritisch over het vermogen van de straatcoaches om aan te sluiten bij de jongeren in de buurt.
Lees het gehele rapport via de link hieronder.

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.