Dit is waar je nog gratis kunt parkeren in de provincie, maar blijft dat ook zo?

© RTV Utrecht / Iris Tasseron
Provincie Utrecht - Betaald parkeren is in opkomst in de provincie Utrecht. Amersfoort en Utrecht willen dat overal in hun stad invoeren, maar wat betekent dat voor de omliggende gemeenten? Is er nog wel ruimte voor de auto in de provincie en waar kun je nog gratis parkeren? Eventjes je auto snel parkeren in het centrum van een stad en een boodschap doen gaat tegenwoordig niet zo makkelijk meer. Of je moet betalen of de parkeerplekken zijn bezet.
In 17 van de 26 gemeenten in de provincie kun je nog steeds gratis kunt parkeren. Zo geeft Woudenberg zelfs aan ruimte genoeg te hebben om dat zo te houden en ook Renswoude zegt het gratis parkeren nog steeds te kunnen handhaven. Maar in andere gemeenten met gratis parkeren blijkt dat ze wel nadenken over of er in de toekomst nog wel voldoende ruimte is om het parkeren kosteloos te houden.
"Ik ken Baarn niet beter dan dat het gratis parkeren is", aldus wethouder verkeer Mark Eijbaard. In de gemeente willen ze dat gratis parkeren juist behouden legt de wethouder uit. "Dat is ook wat we willen zodat we concurrerend zijn met ons centrum ten opzichte van omliggende gemeenten zoals Hilversum en Amersfoort."

Twee auto's voor de deur

Wel kampt Baarn met ruimtegebrek, laat de wethouder weten. "Je ziet dat het in onze gemeente al heel moeilijk is, omdat we wijken hebben die in de jaren 50 en 60 gebouwd zijn." Dat zijn wijken met een ruime parkeernorm van ongeveer twee auto's per huishouden. "Daar wonen mensen die allemaal twee auto's hebben, dus we zien daar de drukte toenemen."
Gratis parkeren bestaat niet, het zijn vaak de duurste plekken in ons dorp
Wouter Catsburg, wethouder verkeer in Zeist
Dat gaat veranderen. Het wordt niet meer gewoon dat je twee auto's voor de deur kunt zetten. Eijbaard: "We zien dat de jeugd, die nu zelfstandig gaat wonen, op een andere manier reist dan zoals dat jaren geleden ging. De jongeren zijn eerder bereid om met het openbaar vervoer te gaan." En dat komt Baarn goed uit, want bij het station in zijn gemeente zijn starterswoningen gebouwd en daar is de parkeernorm een stukje lager. "Als mensen meer reizen met het openbaar vervoer kun je dus op een andere manier naar je parkeernormen kijken bij het bouwen van woningen binnen je stadsgrenzen."

Autogebruik ontmoedigen

Nieuwegein kampt met ruimtegebrek. Een woordvoerder meldt: "Nieuwegein heeft voor de langere termijn een groeiopgave." De gemeente heeft dus ruimte nodig voor woningen. De gemeente wil mensen gaan stimuleren om vaker te gaan lopen, fietsen of met het openbaar vervoer te gaan." Ons uitgangspunt is dat de automobiliteit niet evenredig meegroeit met de groei van de stad", meldt de woordvoerder. Nieuwegein wil daarnaast ook meer ruimte maken om woonwijken te vergroenen.
In de stad kun je nu op veel plekken gratis parkeren, maar dat levert soms wel overlast op. Bij het gezondheidscentrum De Componist in Nieuwegein ligt een mooie parkeerplaats en die is gratis. De plekken zijn eigenlijk bedoeld voor de bezoekers van het gezondheidscentrum en voor de bewoners van de flat ernaast. Het is een vrij nieuwe parkeerplaats, maar nu al staat hij met regelmaat vol en zie je auto's rondrijden op zoek naar een plekje.
"Wij denken dat mensen uit de wijk hier ook hun auto parkeren, maar dat hebben we niet kunnen bewijzen", aldus Katja Boeijen van woningcorporatie Woonin. "We zeggen tegen de bewoners 'spreek mensen er op aan', maar dat vinden ze toch ingewikkeld." En dus heeft Woonin met de gemeente en het gezondheidscentrum afgesproken dat er zeven parkeerplekken bijkomen. Boeijen: "Mocht dat niet helpen dan plaatsen we een slagboom, maar we hopen dat dat niet nodig is." Boeijen doet daarom nog een oproep. "Kom op de fiets."

Regionale parkeerstrategie

Vooral de omliggende gemeenten van de stad Utrecht worstelen met het parkeerbeleid. De stad wil overal betaald parkeren invoeren en dat moet in 2034 rond zijn. De buurgemeenten willen een regionale parkeerstrategie, want de vrees voor overlast is groot. Zo vreest de gemeente Montfoort dat mensen bij de bushalte gaan parkeren en dan doorreizen naar Utrecht.
Ook in IJsselstein, Bunnik en Nieuwegein vrezen ze overlast van parkeerders bij tramhaltes en station. Dat zou er toe kunnen leiden dat er een vorm van parkeerregulering moet komen in die omliggende gemeenten. De buurgemeenten denken dan aan bijvoorbeeld parkeervergunningen voor bewoners en betaald parkeren.
De gemeenten hebben gezamenlijk een brief geschreven aan Utrecht om te pleiten voor een onderzoek naar de gevolgen voor de regio van het Utrechtse parkeerbeleid. Zeist heeft zich daar ook bij aangesloten. "Als een stad betaald parkeren invoert krijg je het bekende waterbedeffect", zegt wethouder Catsburg van verkeer.
"Wij hebben in delen van Zeist al betaald parkeren en verwachten geen grote effecten van het beleid van Utrecht. Wellicht zou het drukker kunnen worden bij de bushalte aan de Jordanlaan en het station Driebergen-Zeist", vervolgt de wethouder.

Waterbedeffect

De vrees voor het waterbedeffect in de regio is groot bij de buurgemeenten. Zeist heeft daar overigens binnen de stadsgrenzen ook al mee te maken. "Bewoners vragen steeds vaker om betaald parkeren", vertelt wethouder Wouter Catsburg van Zeist.
In het centrum moet je al lang betalen voor het parkeren, zodat bewoners hun auto daar ook nog kwijt kunnen. Maar nu komen er steeds vaker verzoeken van bewoners om betaald parkeren in te voeren. "Zodra er een vraag is onderzoeken we of er draagvlak is in die wijk en als dat er is voeren we betaald parkeren in." Wij denken wel dat het waterbedeffect binnen onze gemeente stopt op een zeker moment stopt, omdat dan de looproute naar het centrum te ver gaat worden."
"Gratis parkeren bestaat niet," legt Catsburg uit. "Het zijn vaak de duurste plekken in ons dorp. Grond kost geld, parkeren kost geld en het onderhouden van parkeergarages kost geld. "Dus ja", herhaalt de wethouder, "gratis parkeren bestaat niet."
Het is nu dus de vraag hoe het verder gaat. Wel blijkt uit onze rondgang langs alle gemeenten dat het betaald parkeren zeker wordt uitgebreid. Daarnaast zoeken ze naar manieren om het autogebruik te verminderen. De ruimte die er is, is vooral nodig om het tekort aan woningen op te lossen.
Je auto voor de deur van je nieuwe huis zetten zal dus niet meer in veel plaatsen kunnen. Gemeenten zouden dan ook graag zien dat mensen meer gebruik gaan maken van het openbaar vervoer en de fiets.

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.