Op zoek naar de kloof in 'boerengemeente' Eemnes: 'Het botst natuurlijk wel eens'

© RTV Utrecht / Peter Knieriem
Eemnes - Over de kloof tussen stad en platteland is al veel gezegd en geschreven. Inmiddels wordt betwist dat er sprake is van een gapend gat tussen verstedelijkte en landelijke gebieden. Zo stelde het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) onlangs in een rapport vast dat "de verschillen tussen bewoners binnen gebieden nog altijd groter zijn dan de verschillen tussen gebieden". Met andere woorden: hoe je tegen de samenleving aankijkt hangt veel meer af van wie je bent dan waar je woont.
In deze derde aflevering van de serie Op zoek naar de kloof kijken we daarom niet naar de verschillen tussen de stad en het landelijk gebied maar onderzoeken we de kloof tussen mensen óp het platteland. We gaan naar 'boerengemeente' Eemnes waar een kwart van de kiezers bij de Provinciale Statenverkiezingen op BBB stemde en omgekeerde vlaggen het straatbeeld bepaalden.

Protestpop

Wie nu door Eemnes rijdt, moet goed zoeken naar de Nederlandse driekleur op z'n kop. Dat was een paar maanden geleden wel anders. Toen hing het er hier vol mee. Pieter Seldenrijk, boer en gemeenteraadslid van het CDA, zette zelfs een protestpop in zijn weiland, die landelijke bekendheid kreeg. "We waren het gewoon niet eens met hoe het kabinet bezig was. Dat ging over onze ruggen in plaats van mét ons."
Inmiddels is de pop weg en de vlaggen in de kast, maar daarmee zijn de problemen voor Seldenrijk niet voorbij. "Het perspectief voor ons als agrariër is nog steeds boterzacht. En daar lopen we nog steeds tegenaan."

Forensengemeente

Een heel ander geluid is er ook in 'boerengemeente' Eemnes. Niet iedereen is tenslotte agrariër, zegt D66-raadslid Pascal Defferding. "We zijn ook wel een forensengemeente. Mensen komen hier wonen omdat Eemnes centraal ligt. En een groot deel van de mensen werkt buiten de gemeente." Dat ziet ook agrariër Pieter Seldenrijk. "Er is wel een kloof tussen de 'stadse' mensen die hier nog niet zo lang wonen en de mensen die hier al generaties leven. Die laatste zijn toch wat behoudender."
Die verschillende groepen hebben soms andere opvattingen, een ander wereldbeeld. Dat zie je terug in bijvoorbeeld de opinies over stikstof en klimaat. Defferding: "Dan heb je het over mensen die het klimaat heel erg aan het hart gaat. Mensen die op GroenLinks of D66 stemmen."
"Wij proberen hier natuurlijk een inkomen uit te halen", vertelt Sedenrijk. "En dat botst natuurlijk wel eens. Wij willen een toekomstperspectief hebben, een boterham verdienen. En daar kijkt een gemiddelde burger weleens anders tegenaan."

Bakker en advocaat

De stellingen die Seldenrijk en Defferding innemen worden bevestigd door het rapport 'Somber over de Samenleving' van het SCP. Daarin wordt de ontevredenheid over de samenleving, het maatschappelijk onbehagen, onder de loep genomen. Onderzoeker Emily Miltenburg zet vraagtekens bij de vaak gesuggereerde afstand tussen mensen die landelijk of in een stedelijk gebied wonen.
"Het zit wel in de hoofden van mensen dat er een groot verschil is tussen de stad en het platteland. Maar de bakker in de stad heeft veel meer gemeen met de bakker op het platteland dan met de advocaat die bij hem om de hoek woont."

Kloof of niet?

Hoe zien D66'er en ambtenaar Pascal Defferding en CDA-raadslid en veehouder Pieter Seldenrijk die kloof binnen hun gemeente? Defferding: "Ik denk dat de verschillen op zich meevallen, maar je kunt het wel hebben over agrariërs en forensen. Ik denk dat daar best een kloof tussen zit. Of tussen de families die hier al generaties wonen en de nieuwkomers. Maar ook de mensen die hier nog niet zo lang wonen mogen hun stem laten horen."
"Er staan hier best wel wat dure woningen", vult Seldenrijk aan. "En die worden altijd verkocht aan de buitenstaanders. En daar krijg je andere mensen voor terug, en die hebben weer andere inzichten dan de mensen die er al decennialang wonen en werken."

Polder behouden

Toch moeten we de kloof tussen inwoners ook weer niet overdrijven, zeggen beide raadsleden. Iedereen is nog steeds met elkaar in gesprek en er is wederzijds respect, ook in de gemeenteraad, voor elkaars standpunten. En er is bovendien iets dat de inwoners bindt en waar consensus over is. Seldenrijk: "Wat iedereen wil, van links tot rechts, is deze polder behouden. We kunnen er een half moeras van maken, maar volgens mij zijn daar maar weinig mensen voor te porren."
Defferding: "Ik denk dat de overeenkomst zit in hoe we het buitengebied zien en hoe we het gebruiken. Aan de ene kant als een bedrijf en aan de andere kant als recreatiegebied. En dat vinden volgens mij álle inwoners van Eemnes mooi."

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.