Provincie Utrecht ondervraagt alle inwoners over windmolens

© ANP
Provincie Utrecht/Eemnes - De provincie Utrecht gaat inwoners vragen om mee te denken over het beleid rond windmolens. De provincie bereidt een brede burgerpeiling voor, die meer inzicht moet geven in wat Utrechters bezighoudt als het om windenergie gaat. Dat bevestigt een woordvoerder van gedeputeerde Huib van Essen aan RTV Utrecht. Van Essen zou geïnspireerd zijn geraakt door de gemeente Eemnes.
Volgens de woordvoerder volgt de inwonersraadpleging uit een oproep die de Provinciale Staten voor het zomerreces deden. De Staten leggen de verkiezingsuitslag van maart uit als een signaal dat burgers nadrukkelijker betrokken willen worden bij belangrijke besluitvorming over hun omgeving. Details over het bevolkingsonderzoek worden pas bekend wanneer het college van Gedeputeerde Staten er een besluit over heeft genomen. Dat gebeurt op korte termijn, aldus de woordvoerder.

Rol van bestuurder

Wethouder René ten Have van Eemnes denkt al wel te weten hoe dat onderzoek er uit gaat zien. Volgens hem heeft het provinciebestuur goed gekeken naar zijn gemeente. Enkele honderden Eemnessers vulden afgelopen zomer online een uitgebreide vragenlijst in over duurzame energie in hun woonomgeving. Daarin namen ze de rol van bestuurder aan en moesten ze ingewikkelde besluiten nemen. Ze kregen voor- en nadelen van beleidskeuzes uitgelegd en moesten rekening houden met factoren als een beperkt budget en ruimtelijke belemmeringen.
Het belangrijkste van de uitkomsten is bij die methode dat deelnemers uitgebreid toelichten hoe ze tot hun beslissing zijn gekomen. Echte besluitvormers bij de gemeente of de provincie krijgen zo inzicht in wat inwoners bezighoudt en wat ze zorgen baart. In Eemnes worden de resultaten op dit moment verwerkt door een zogenoemd burgerberaad van enkele tientallen inwoners. Die brengen alle argumenten in kaart en stellen een advies voor de gemeente op.

Witte vakken goed ingevuld

Ten Have is tevreden met de respons op de burgerpeiling. "Het gaat bij zo'n bevolkingsraadpleging om de kwaliteit van de antwoorden", zegt hij. "Het bureau dat het onderzoek uitvoert geeft aan dat de witte vakken waarin mensen hun keuzes konden motiveren goed zijn ingevuld. Een divers forum van 30 à 35 inwoners is inmiddels een paar keer bijeen geweest om de antwoorden te verwerken. Dat gebeurt onder professionele begeleiding van externen. Als bestuurder blijf ik erbuiten. Het enige dat ik over de inhoud heb gehoord is dat Eemnessers het dorpse karakter en het uitzicht van het open landschap erg waarderen."
Aan de online peiling deden volgens de gemeente bijna 500 mensen mee, ongeveer 5 procent van de bevolking. Twee derde van de respondenten is man, een derde is vrouw. De grootste groep, ruim vier op te tien deelnemers, valt in de leeftijd van 45 tot 65 jaar. Alle buurten in Eemnes zijn goed vertegenwoordigd, zegt wethouder Ten Have.

Windenergie

Het volledige advies van het burgerberaad over duurzame energie wordt in november verwacht. Het burgerforum licht windenergie er wel alvast uit. Wethouder Ten Have wil dat onderdeel van het advies in oktober al aan de provincie Utrecht aanbieden, omdat het provinciebestuur intussen bezig is om plekken voor windmolens aan te wijzen. Eemnes verzet zich tegen drie mogelijke locaties binnen de gemeentegrenzen. Ten Have denkt dat een rapport dat direct uit de Eemnesser bevolking komt veel gewicht in de schaal legt.
Bij besprekingen daarover hoorde Ten Have dat de provincie inmiddels zelf ook wel oren heeft naar zo'n volksraadpleging. "De gedeputeerde wil meer dan een enquête waar je alleen maar ja of nee op kunt zeggen. In oktober gaat de provincie aan alle inwoners vragen hoe zij tegen windenergie aankijken. Ik vind het prima dat de provincie Eemnes als voorbeeld ziet en nu ook de hele bevolking wil ondervragen, maar ik heb er wel bij gezegd dat ons eigen inwonersonderzoek heilig is. Het advies van de Eemnessers gaat met een begeleidende brief naar de provincie om mee te nemen in de verdere planvorming."

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.