Vier uur per dag onderweg om je kind naar school te brengen, problemen bij leerlingenvervoer nog niet opgelost

© RTV Utrecht
Stichtse Vecht - Nu de eerste weken van het nieuwe schooljaar begonnen zijn, nemen ook de klachten over het leerlingenvervoer weer toe. Belangenorganisatie Ouders & Onderwijs zegt 'signalen te krijgen dat het nog steeds om te huilen is'. Ook bij LBVSO (Leerlingenbelang Voortgezet Speciaal Onderwijs) kwamen honderden klachten binnen. Dat zijn verhalen over chauffeurs die te laat of niet op komen dagen en veel te lange ritten maken. Gemeenten en vervoerders worstelen ermee, ouders en kinderen zijn de dupe.
Het is negen uur 's ochtends en Paul Fiscalini uit Maarssenbroek heeft er al een autorit van twee uur opzitten. Hij heeft zijn 6-jarige zoontje Jace naar school gebracht. "Twee uur is natuurlijk veel te lang", zegt Fiscalini. Maar hij kan niet anders. Want Jace is doof en moet daarom naar een school voor speciaal onderwijs. Die school zit in Vught. Fiscalini: "We hadden ook naar Amsterdam kunnen gaan, da's qua kilometers minder, maar het traject is veel drukker en daardoor duurt de reis langer."

Vijf uur onderweg

Aanvankelijk koos Fiscalini ervoor om zijn zoon door een busje op te laten halen, dat leerlingenvervoer wordt betaald door de gemeente en uitbesteed aan vervoerder Willemsen-de Koning. "De heenreis zou een uurtje duren, inclusief file, en de terugreis ongeveer drie kwartier." De realiteit was echter dat de heen- en terugreis bij elkaar zo'n vijf uur duurde. "De eerste dag gaf Jace al aan dat hij moe was en hij zich niet lekker voelde. De tweede dag toen hij uitstapte begon hij gelijk te huilen en zei hij dat hij niet meer met de taxi wilde. Dat was voor ons de reden om te zeggen: dit willen we niet meer."
En daarom rijden Fiscalini en zijn vrouw nu zelf. Het kost ze zo'n 4 uur op een dag, maar er staat wel een kilometervergoeding tegenover. Die bedraag 21 cent per kilometer. "Maar dat is dus niet acceptabel. We maken ook andere kosten, kunnen bijvoorbeeld minder werken." En daardoor legt het gezin er honderden euro's per maand op toe.

Personeelstekort

De problemen waarmee de jonge vader uit Maarssenbroek staan niet op zichzelf. Al jaren is het leerlingenvervoer een zorgenkindje. Met het begin van het schooljaar neemt ook het aantal klachten over het vervoer weer toe weet Lobke Vlaming van belangenorganisatie Ouders en Onderwijs. "Er bereiken ons signalen dat het nog steeds om te huilen is. Het is een structureel probleem. We krijgen verhalen binnen van kinderen die twee uur aan het reizen zijn, enkele reis. En we horen over kinderen die niet opgehaald worden, op straat lopen. Het gaat echt nog een keer mis."
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het leerlingenvervoer en worstelen ermee. De oorzaak van het probleem ligt in het grote personeelstekort. Daardoor moeten chauffeurs meer kinderen ophalen, en dus meer stops maken. Met lange ritten tot gevolg.

Reactie vervoerder Willemsen-De Koning:

"Het leerlingenvervoer kampt, net als vele andere sectoren in Nederland, met personeelstekort. Die problemen zijn niet nieuw. Wij voeren dan ook al enige tijd grootschalige wervingscampagnes om nieuw personeel aan te trekken. Het begin van elk schooljaar brengt altijd uitdagingen met zich mee, zoals terugkerende problemen die niet altijd te voorkomen zijn en last-minute aanmeldingen die onze planning soms uitdagen. Dit vergt extra inspanning om de kwaliteit van ons vervoer op hoog niveau te houden. Natuurlijk zijn niet alle incidenten te voorkomen. Maar als vooraanstaand taxibedrijf dat leerlingenvervoer verzorgt in verschillende gemeenten in deze regio, willen we graag benadrukken dat wij ons niet herkennen in de berichtgeving over klachten met betrekking tot leerlingenvervoer. Om de kwaliteit van ons vervoer te waarborgen zijn we doorlopend in gesprek met onze opdrachtgevers. De sleutel tot succes ligt namelijk vooral in een goede samenwerking tussen opdrachtgevers en vervoerders en die verloopt bij ons gelukkig zeer goed."

Toch vindt Lobke Vlaming, directeur-Bestuurder van Ouders & Onderwijs het te gemakkelijk om de problemen in het leerlingenvervoer op het tekort aan chauffeurs te schuiven. "Personeelstekort is geen natuurramp, iets wat ons alleen maar overkómt. Het beroep van chauffeur is niet aantrekkelijk voor veel mensen. Niet alleen vanwege de betaling. Ze moeten ervoor zorgen dat chauffeur een volwaardige baan wordt. Nu werken chauffeurs van 6 tot 10 en dan weer van 2 tot 4. Je zou zo'n baan bijvoorbeeld kunnen combineren met ouderenvervoer wat je dan tussen de middag kan doen. Maar dat is weer een andere aanbesteding."
Over die aanbesteding, waarbij gemeente het leerlingenvervoer uitbesteden, heeft Vlaming ook wat aan te merken. "Doordat gemeenten steeds met een nieuwe vervoerder in zee gaan, die vaak de beste prijs biedt, moet het hele vervoerssysteem weer opnieuw uitgevonden worden. Het is nogal een logistieke operatie, en zeker in het begin loopt het dan mis."

Oplossingen

Ook de politiek is kritisch over de manier waarop het leerlingenvervoer is ingericht. Zo stelde Mieke Hoek van de partij Het Vechtse Verbond vragen aan het college. "Het blijkt dat de vervoerder niet kan voldoen aan zijn verplichtingen om maatwerk te leveren in vele gevallen. De essentiële vraag die daarbij gesteld kan worden welke belangen hier een rol spelen? Zijn dit de belangen van ket kind, of zijn het financiële belangen van de vervoerder aan de ene kant en de gemeente als opdrachtgever/eindverantwoordelijke aan de andere kant?" De partij zou graag oplossingen zien voor de problemen die er spelen in het leerlingenvervoer. Ook bij Provinciale Staten staat het onderwerp op de kaart. De partij JA21 stelde onlangs vragen over welke rol de provincie kan spelen in het helpen van gemeente bij de inrichting van het leerlingenvervoer.
Wethouder Karin van Vliet (Streekbelangen Stichtse Vecht) erkent het probleem in haar gemeente, al kan ze niet ingaan op de zaak van Paul Fiscalini, vanwege de privacy. "Als de scholen begonnen zijn, merken wij wel weer dat de klachten wat toenemen. Op dit moment hebben we vier klachten waar we aan werken, dat valt mee, maar elke klacht is er één te veel. Dus we zoeken met ouders en de vervoerder naar een oplossing."

Puzzelen

Die oplossing wordt vooral gezocht in het aantrekkelijk maken van het beroep van chauffeur. Van Vliet: "We zijn nu met een aanbesteding bezig in het westen van de provincie om het vervoer beter in te richten. Chauffeurs kunnen dan in de ochtend en middag leerlingenvervoer doen en dan in de tussenliggende periode op de regiotaxi zitten. Dan wordt het voor een chauffeur aantrekkelijker, want dan maakt hij of zij veel meer uren."
De aanbesteding is echter pas volgend jaar aan de orde. "Het wordt dus jaar echt nog even puzzelen", zegt Van Vliet. Daarbij speelt ook de toenemende verkeersdrukte een rol in de lange reistijd. Iets waar gemeenten niet direct iets aan kunnen doen.
Paul Fiscalini zal zijn zoon voorlopig dus nog wel even zélf moeten wegbrengen. "Of verhuizen, maar dat is eigenlijk ook geen optie. Het is dus wachten op een antwoord van de gemeente om te kijken of die een passende oplossing heeft."
De gemeente Stichtse Vecht heeft geprobeerd om naar een oplossing te zoeken. Paul krijgt in ieder geval een hoger bedrag voor de kosten die hij vanwege het reizen maakt. En er wordt gekeken of de vervoerder ritten anders kan plannen om de reistijd te verkorten. Wat Fiscalini betreft is die oplossing echter niet voldoende.

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.