Irritatie over 'sturende' windmolenenquête provincie Utrecht: ‘Ondemocratische vragenfuik’

© RTV Utrecht
Provincie Utrecht - De gemeente De Ronde Venen is onaangenaam verrast door een inwonersenquête over windmolens van de provincie Utrecht. Maar ook vanuit actiegroepen klinkt kritiek. Het onderzoek zou sturend, suggestief en ondemocratisch zijn.
"Deze enquête veroorzaakt onnodig veel onrust bij onze inwoners", stelt de gemeente De Ronde Venen onomwonden. "We zijn voor zonnevelden, maar tegen windturbines. Zo staat het ook verwoord in het coalitieakkoord."
Actiegroep ‘Geen windmolens in de Eempolder’ en de stichting Behoud de Eemvallei kraken harde noten. Ze spraken van "een schijnpeiling" en een "nepenquête". "De enquête is onder verantwoordelijkheid van de Utrechtse gedeputeerde Huib van Essen opgesteld, maar zo gewiekst dat je als deelnemer in een provinciale fuik terecht komt zodat je altijd voorstander van windturbines bent."
Duizenden inwoners van Baarn en omstreken tekenden eerder een petitie tegen windturbines en ook de lokale politiek is geen voorstander van plaatsing in de Eempolder.

Eenzijdige focus

Ook Buren van Rijnenburg en Reijerscop, een actiegroep tegen de komst van windmolens in de polder ten zuiden van Utrecht, heeft de enquête met gefronste wenkbrauwen doorgenomen en bij elke vraag commentaar geleverd.
Belangrijkste punt van kritiek: "De suggestie wordt gewekt dat je in Utrecht windmolens moet plaatsen als je iets wil doen aan het klimaatprobleem." Deze eenzijdige focus op windenergie is niet juist, vindt de actiegroep. "Het kan ook met zonne-energie en bovendien kunnen windmolens ook op zee."
Ook als het gaat om de kosten van windmolens vindt Buren van Rijnenburg en Reijerscop dat de provincie de mist in gaat en tegenargumenten achterwege laat.
Pieter van Veenen van Buren van Rijnenburg en Reijerscop: "En helemaal aan het einde word je gevraagd of je advies wilt blijven geven over keuzes die de provincie moet maken bij het bouwen van windmolens. Dit is opnieuw een suggestieve vraagstelling. Je mag dan alleen nog meepraten waar en hoe die windmolens er moeten komen. Je zit dan in een fuik waar je niet meer uit kunt komen."

Niet alleen kritiek

Energie van Utrecht vindt de vragen juist goed. Ivo Thonon: "De provincie vraagt input voor het afwegingskader. Waar zijn eventueel plekken waar die windmolens kunnen komen? De vraag is ook niet óf ze er komen, die beslissing is al genomen, maar wáár windturbines geplaatst kunnen worden."
De provincie zegt bovendien dat gemeenten invloed hebben gehad in hoe de raadpleging er uit moest zien. "Vorig jaar juni is al aangekondigd dat de provincie dit milieuonderzoek ging starten en alle gemeenten zijn hierin steeds meegenomen. Gemeenten zijn ook geïnformeerd over de online enquête die nu is gestart en hebben de gelegenheid gekregen om de enquête te becommentariëren en input mee te geven. De meeste gemeenten hebben hier ook gebruik van gemaakt", laat de gedeputeerde via een woordvoerder weten.
Ook de manier waarop de vragen zijn geformuleerd is volgens de provincie zorgvuldig gedaan. "Het doel van het onderzoek is om te achterhalen welke criteria inwoners bij de locatiekeuze het belangrijkst vinden. Dat is de reden dat de vragen zich daarop richten. De enquête is opgesteld door een gespecialiseerd onderzoeksbureau. Hij is gebaseerd op een wetenschappelijke methode: de Participatieve Waarde Evaluatie. Deze methode is door Nederlandse overheden de laatste jaren 50 keer gebruikt om inwoners te betrekken bij bijvoorbeeld coronabeleid, klimaatbeleid, transportbeleid, waterveiligheidsbeleid etc. De enquête is vooraf uitgebreid getest, waarbij zowel voor-als tegenstanders zijn bevraagd."

Ergernis in De Ronde Venen

Hoe het verder moet tussen De Ronde Venen en de provincie Utrecht is nog even de vraag. Dat de provincie Utrecht toch onderzoek doet naar windturbines in onder meer deze gemeente wekt duidelijk ergernis. De Ronde Venen hamert er in een reactie op dat dit allemaal al lang en breed is onderzocht.
Ook benadrukt de gemeente dat gedurende het besluitvormingsproces bleek dat veel inwoners grote zorgen hebben over de gezondheidsrisico’s van windmolens en de schade aan het landschap. Ook politiek was er weinig animo. De Ronde Venen verzet zich inmiddels ook actief tegen plannen van omliggende gemeenten om windturbines langs de gemeentegrenzen te plaatsen.

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.