Houdt hennep straks ook jouw huis warm? Rijk investeert 200 miljoen euro in duurzame bouwmaterialen

© GreenInclusive
Provincie Utrecht - Het Rijk maakt 200 miljoen euro vrij om bouwen met biologische materialen te stimuleren. Dat gebeurt nu al op kleine schaal. In De Meern bij Utrecht bijvoorbeeld, teelt boerin Marije Klever 10 hectare vezelhennep. Daarvan wordt isolatiemateriaal gemaakt. Demissionair minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting wil dat veel meer boeren bijvoorbeeld hennep gaan telen. Allemaal om duurzaam te kunnen bouwen.
Het vrijgemaakte geld moet leiden tot grootschalig gebruik van biobased materialen en "een nieuwe nationale markt voor grootschalige teelt, verwerking en toepassing" van die materialen. Het gaat niet alleen om hennep, ook om hout en houtproducten, vlas, olifantsgras (een houtachtige grassoort) en nog veel meer. Er worden niet alleen isolatiematerialen van gemaakt, maar ook constructieplaten en balen voor prefab gevels en wanden bijvoorbeeld. Allemaal producten die je nodig hebt om een huis te bouwen.
De materialen die daar nu voor gebruikt worden, zijn vaak vervuilend in het hele productieproces. Om bijvoorbeeld glaswol en steenvol te maken, producten die nu veel als isolatiemateriaal gebruikt worden, heb je veel fossiele brandstoffen nodig en dat stoot CO2 uit. Terwijl hennepvezel juist CO2 opneemt en vasthoudt, legt Loraine Westerneng van Building Balance uit. Deze organisatie moet ervoor zorgen dat er meer duurzame materialen gebruikt gaan worden in de bouw.
Het bedrag van 200 miljoen euro komt van de ministeries van Binnenlandse Zaken, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Infrastructuur en Waterstaat en Economische Zaken en Klimaat. De ambitie is om in 2030 minstens 30 procent van de nieuwbouwwoningen met minimaal 30 procent biobased materialen te realiseren.
De teelt van vezelgewassen, zoals hennepvezel, moet van 2000 hectare nu, naar 50.000 hectare in 2030 gaan. Het geld is bedoeld om de markt een zetje te geven, zodat deze sneller kan groeien. Het behelst een heel palet aan maatregelen. De vraag naar biobased materialen wordt gestimuleerd omdat de milieuprestatie-eis voor gebouwen wordt aangescherpt. En er komt een subsidieregelingen voor woningeigenaren om deze materialen te gaan gebruiken.
© College van Rijksadviseurs
Er lijken alleen maar voordelen te zitten aan het bouwen met biologische materialen, zoals hennep. Het groeit op onze akkers, draagt bij aan circulaire economie en vervangt vervuilende materialen zoals beton en glaswol. Maar er zitten ook nadelen aan het bouwen met biobased materialen. Het is een brandbaar materiaal, dus daar moet in de bouw rekening mee gehouden worden. Maar dat is goed te doen, zegt Westerneng. Daarnaast is het zo'n 10 tot 20 procent duurder.
Demissionair minister Hugo de Jonge hoopt met een schaalvergroting en subsidies ervoor te zorgen dat het toch veel gebruikt wordt de komende jaren. “De ervaring leert dat een markt niet vanzelf tot stand komt”, zegt minister Hugo de Jonge van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. “Het aandeel biobased is nu nog erg klein en het is voor marktpartijen niet gemakkelijk om dit aandeel zelfstandig te vergroten. Met deze investering willen we de markt het zetje geven dat nodig is om uit te groeien tot een volwaardige markt, van de boer die een gewas produceert tot de verwerker en de bouwer die het product uiteindelijk gebruikt. We gaan dus van plant naar pand; hier groeien huizen.”

De positie van de boer

De positie van boeren in de keten moet beter als het gaat om biobased bouwen. Het Rijk gaat met aannemers en verwerkers om tafel zitten om langdurige afspraken te maken zodat boeren een eerlijke en goede boterham kunnen verdienen.

Boeren moeten kunnen ook verdienen aan de opslag van koolstof via certificaten. Die geven een beloning voor de opgeslagen CO2. Het ministerie van Landbouw werkt eraan om dit breder toepasbaar en bekend te maken, zodat boeren hiermee hun verdienmodel kunnen verbeteren.

Boeren moeten ook toegang hebben tot de meest actuele kennis over biobased telen. Samen met LTO en BO Akkerbouw gaat het Rijk inzichtelijker maken hoe boeren dit het best kunnen gaan doen. Het is bedoeling om maatwerk te leveren en per boerderij te kijken wat past.

Wij waren eerder bij boerin Marije op bezoek en zagen hoe haar vezelhennep geteeld wordt:
Hennep telen in De Meern voor duurzame woningbouw

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.