Kou tussen provincie en jagers nog lang niet uit de lucht, maar ander natuurbeleid is 'noodzakelijk'

© Ingezonden / RTV Utrecht
Provincie Utrecht - De provincie Utrecht komt volgend jaar met een nieuw faunabeheerplan. In het plan lijkt minder ruimte te zijn voor jagers, blijkt uit een voorlopige versie. Dierenrechtenorganisaties zijn blij met de andere aanpak, terwijl jagers juist benadrukken van essentieel belang te zijn voor natuurbehoud. Het plan zet de twee kampen tegenover elkaar, en die kou is nog lang niet uit de lucht.
Het uitgangspunt van het voorlopige ontwerp is om de schade van dieren zo goed mogelijk te beperken, met niet-dodende maatregelen. Bijvoorbeeld met werende maatregelen als het gebruik van rasters, lasers en verjagende maatregelen. Pas als deze maatregelen niet werken, wordt er in gezet op dodende maatregelen. In februari wil de provincie het nieuwe plan voor 2025 presenteren.
Utrechtse jagers zijn niet blij met deze plannen en stuurden een boze brief naar de provincie. In de brief stellen de jagers dat het programma volledig "kan worden gelezen als een beleidsdocument van de Dierenbescherming".
Jager Jan Peter Spierenburg beheert een gebied rondom de stad Utrecht en vindt dat de provincie de jagers meer moet betrekken bij hun toekomstplannen: "Wij zijn van belang voor het natuurbehoud. Bij jagen is de cirkel rond, net als vroeger, toen stroopten de mensen ook voor vlees", aldus Spierenburg.

Ganzen verjagen of doden?

Dierenrechtenorganisatie Fauna4life ziet geen vooruitgang in het in stand houden van jagen. Als voorbeeld noemt De Jong de ganzen, die landbouwschade veroorzaken bij boeren. "We ontkennen niet dat er landbouwschade ontstaat door ganzen, maar er zijn genoeg alternatieven om dat op te lossen."
Eén van de taken van de jagers in Nederland is het afschieten van ganzen, die overlast veroorzaken voor boeren. In de nieuwe plannen van de provincie wordt meer ingezet op het verjagen van de dieren in plaats van populatiebeheer ofwel het afschieten.
De alternatieven zijn bijvoorbeeld opvanggebieden, waar de ganzen met rust worden gelaten. "Door ze te verjagen uit de agrarische gebieden en opvanggebieden te ontwikkelen waar de ganzen kunnen leven, hoeven ze niet meer worden doodgeschoten en heeft de boer er ook geen last van."
Ook vindt de organisatie dat boeren kunnen worden gecompenseerd als ze schade van de dieren ervaren. Bijvoorbeeld zoals dat nu bij de wolven gebeurt. "Schapenhouders worden gecompenseerd, omdat de dieren zijn beschermd. Waarom is dit niet voor meer dieren het geval." Ook jager Spierenburg kent deze oplossing, maar ziet een hoge kostenpost. "Wij jagers doen dit gratis, de belastingbetaler moet hier uiteindelijk voor opdraaien."

Overstekend wild

Iets wat de Jong en Spierenburg beiden aankaarten zijn de overstekende reeën die voor verkeersongelukken zorgen. Spierenburg zegt: "Als er teveel reeën zijn komen er meer ongelukken. Het is zaak dat we zorgen dat die populatie niet te groot wordt." Waarop de Jong van Fauna4life reageert: "Misschien moeten we de wegen anders inrichten, en veiliger maken voor mens én dier." Volgens Spierenburg is het belangrijk dat sommige dierenpopulaties worden ingedamd en is de makkelijkste weg daarin het afschieten.
De Jong denkt dat het belangrijker is de dieren hun gang te laten gaan. "Wie bepaalt dat er teveel dieren zijn op deze wereld? Elk dier hoort thuis in de natuur." De dieren moeten volgens de woordvoerder met rust worden gelaten." Dan komen de natuurlijke processen op gang en is het onderling eten en gegeten worden. En zorgen de dieren zelf voor natuurlijke selectie."
Je zou kunnen zeggen dat Spierenburg het daar mee eens is, maar hij ziet ook een belangrijke rol voor de mens. "Wij zijn deel van de voedselketen. Mensen moeten accepteren dat een dier wordt gedood."

Ethisch vraagstuk

Milieufilosoof Jozef Keulartz deed voor de Universiteit Wageningen onderzoek naar de ethische vragen die door de inzet van grote grazers in natuurgebieden worden opgeroepen. Hieruit blijkt dat de jacht funest is voor een duurzaam beheer van de natuur. "Door het jagen wordt de natuur juist verstoord in plaats van beheerd." Volgens Keulartz is er al jaren een enorme jachtlobby gaande, die ervoor zorgt dat mensen denken dat het jagen er bij hoort. "Het is een leuke hobby voor de jagers. Maar met hun lobby creëren ze veel draagvlak." Volgens de onderzoeker gaat er veel geld in om.
"Nederland is natuurlijk een heel geregeld land. Maar daar hoeft de jacht geen rol in te spelen." Zegt de Keulartz. "Zorg dat de natuur zo is ingericht dat de dieren die hier thuishoren, zoals edelherten en wilde zwijnen, hier kunnen leven. " Volgens Keulartz is een ander natuurbeleid hiervoor de oplossing. "Zoals je een infrastructuur hebt voor verkeer, moet je er ook eentje hebben voor het verkeer van dieren."

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.