Amersfoorters bezorgd over woningbouwplannen Langs Eem en Spoor

© Gemeente Amersfoort
Amersfoort - Verschillende Amersfoorters maken zich zorgen over de grootschalige woningbouwplannen op de Wagenwerkplaats, de Kop van Isselt en De Nieuwe Stad. Deze plekken moeten straks samen het stadsdeel Langs Eem en Spoor vormen. Maar bewoners van het Soesterkwartier vrezen dat de leefbaarheid onder druk komt te staan omdat hun wijk straks helemaal ingesloten wordt, meldt Nieuwsplein33.
Het gaat, voor zover nu bekend, in totaal om ongeveer 5500 woningen. Het college van burgemeester en wethouders deed onderzoek naar wat de plannen betekenen voor de leefbaarheid van zowel de bestaande woonbuurten als de nieuw te bouwen woningen. Woensdagmiddag werden de resultaten van het onderzoek besproken in een gemeenteraadscommissie. Een aantal bewoners kwam inspreken.

Zorgen

Er werden zorgen geuit over de leefbaarheid in en om het Soesterkwartier. Zaken die werden genoemd zijn de toename van het geluid door verkeer, te weinig groen in de plannen, de sociale cohesie in het Soesterkwartier en de toenemende druk op de voorzieningen. Sommige inwoners gebruiken daarom nu de term 'Groot-Soesterkwartier'. De eenzijdigheid van de te bouwen woningen is ook een punt van zorg.
Diverse insprekers willen een integraal plan waarbij goed gekeken wordt naar hoe het Soesterkwartier in de plannen past en hoe het dorpse karakter van de wijk behouden blijft. Er wordt in hun ogen nu wel een integraal plan gemaakt over de nieuwbouwlocaties zelf, maar er wordt niet gekeken naar de samenhang van de diverse locaties met het Soesterkwartier. Een inspreker verwoordde het als volgt: “Het is een raamwerk van proefballonnetjes zonder visie”.

Veiligheid Amsterdamseweg

Het meest genoemde punt van zorg is de Amsterdamseweg die lastig over te steken is. In de plannen is dit nog steeds een 'Berlijnse muur' die als een snelweg tussen de nieuwbouw en de bestaande wijk loopt. Dit terwijl het juist een verbindingsweg zou moeten zijn. Gevreesd wordt dat de nieuwe bewoners daardoor niet de voorzieningen in het Soesterkwartier gaan gebruiken. Kinderen kunnen de oversteek niet veilig gebruiken.
De weg tussen de Wagenwerkplaats en het Soesterkwartier, de Soesterweg, moet veiliger worden. De staat van onderhoud van deze weg is volgens een bewoonster slecht. Zij heeft dit naar eigen zeggen regelmatig aangekaart, maar er zou tegen haar gezegd zijn dat de weg bewust niet wordt aangepakt, omdat de Soesterweg geen alternatief mag worden voor de Amsterdamseweg. De inspreekster liet er geen twijfel over bestaan hoe zij dit ervaart en voelt zich 'in de zeik genomen'.
Het veilig kunnen oversteken van de Amsterdamseweg was vervolgens het belangrijkste punt van discussie tijdens de gemeenteraadscommissie. Het college stelt voor een gelijkvloerse oversteekplaats te maken ter hoogte van de Puntenburglaan en vervolgens nog verder onderzoek te doen naar hoe de Amsterdamseweg wordt heringericht.
De meeste raadsleden vinden het niet ver genoeg gaan en willen meer zekerheid over het goed kunnen oversteken van de weg. Het moet geen scheiding worden tussen de nieuwbouw en het Soesterkwartier, maar juist een verbinding.

Beperken autoverkeer

Een aantal raadsleden pleit voor het beperken van het autoverkeer op de Amsterdamseweg. Dat zou kunnen door de weg in te richten met twee keer één rijbaan in plaats van de huidige situatie met twee keer twee rijbanen. De snelheid op de weg zou teruggebracht moeten worden naar 30 kilometer per uur.
Er wordt ook gepleit voor onderzoek naar ongelijkvloerse oversteekplaatsen, zoals tunnels en/of bruggen. Het raadsvoorstel moet volgens diverse raadsleden op dat onderdeel aangepast worden en er zal extra onderzoek nodig zijn. Wethouder Tyas Bijlholt begrijpt de zorgen en is bereid om hier apart nog een keer met de raadsleden over in discussie te gaan. Hij wil wel duidelijkheid hebben wat er precies onderzocht moet worden.

Brabantseweg

Raadslid Jeroen Bulthuis van GroenLinks kondigde aan ook op andere onderdelen het raadsvoorstel te willen aanpassen. Hij is niet blij met de voorstellen om de Brabantseweg een belangrijke rol te laten spelen in de aansluiting van De Nieuwe Stad/Kop van Isselt op de Amsterdamseweg. Maar dat voorstel ging wethouder Astrid Janssen toch echt te ver. "Hier schrik ik toch wel van”.
Zij hield haar partijgenoot voor dat te veel aanpassingen de voorstellen volledig onderuit halen. Alles opnieuw bestuderen kost te veel tijd en dan komt de uitvoering van de plannen onder druk te staan. Er zijn afspraken met het Rijk over de oplevering van het aantal woningen en daar hangt de Rijksbijdrage aan vast. Het geld moet in 2026 besteed zijn.
Of deze vermanende woorden effect hebben, moet op 19 december blijken als het voorstel in de gemeenteraad besproken wordt.

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.