Baarn koopt afspraken over Bosje van IJsendijk af, erfgenamen ontvangen elk 35.000 euro

Mejuffrouw Van IJsendijk (rechts) voor haar villa aan de Brink in Baarn.
Mejuffrouw Van IJsendijk (rechts) voor haar villa aan de Brink in Baarn. © GeheugenvanBaarn.nl
Baarn - De gemeente Baarn keert een bedrag van 35.000 euro uit aan elk van de tien erfgenamen van Johanna van IJsendijk. De gemeente heeft een deal met ze gesloten over bouwplannen op het bosrijke ziekenhuisterrein aan de Molenweg. Mejuffrouw Van IJsendijk deed meer dan een eeuw geleden afstand van het gebied en stelde daar voorwaarden aan. Baarn koopt die oude afspraken nu af.
Voor haar dood in 1921 schonk de rijke en ongehuwde mejuffrouw Van IJsendijk het zogeheten Maarschalksbos aan de gemeente. Ze bepaalde daarbij dat inwoners van Baarn er tot in lengte van dagen zouden kunnen wandelen, en dat er niet in het bos zou worden gebouwd. Bijna vijftig jaar later gebeurde dat toch. Baarn kocht - ondanks protesten uit de samenleving - bij twee erfgenamen de afspraken af en liet er een ziekenhuis en een flat voor verpleegsters bouwen. Met de nazaten werd daarvoor een nieuwe overeenkomst gesloten. Een aanzienlijk deel van het Bosje van IJsendijk, zoals het nu ook wel wordt genoemd, werd opgeofferd.
Nu de geschiedenis zich herhaalt, heeft de gemeente weer onderhandeld met de verre familie van de oude schenkster. Als de gemeenteraad akkoord gaat met een totaalbedrag van 350.000 euro koopt Baarn daarmee alle lopende afspraken af. De erfgenamen vroegen aanvankelijk 112.000 euro per persoon. Baarn sloot de deal op 35.000 euro per erfgenaam, een bedrag dat een vertaling lijkt van de 35.000 gulden die de twee nazaten in de jaren zestig ontvingen.
Het ziekenhuis in Baarn, een lokale vestiging van het Amersfoortse Meander Medisch Centrum, is de afgelopen jaren steeds verder leeg komen te staan. Meander heeft aangekondigd volgend jaar te willen vertrekken. Baarn wil het vrijkomende terrein gebruiken om er zorgwoningen en seniorenhuisvesting te bouwen. Ook kan er een kleine polikliniek van Meander achterblijven. Een idee dat leeft, is dat de bewoners van verzorgingshuis Santvoorde erheen verhuizen, waarmee op die plek een woningbouwlocatie met minder beperkingen zou vrijkomen.

Oude voorwaarden

Volgens de nieuwe overeenkomst krijgt Baarn volledige zeggenschap over het oude ziekenhuis en het omliggende restant van het Maarschalksbos. Wethouder Mark Eijbaard zegt dat de tien erfgenamen bereid waren om de oude akte te ontbinden, omdat geen van hen in Baarn woont en een aantal van hen niet eens in Nederland verblijft. Eijbaard benadrukt dat de huidige bouwplannen bij het oude ziekenhuis nog wel de oude voorwaarden volgen. Het resterende bos en het nabijgelegen hertenkamp blijven onaangetast.
Wandelaars in het gebied hopen dat het groen blijft.
Juridisch lost het afkopen van de voorwaarden een probleem op dat zich afspeelde tussen de gemeente en de erfgenamen. Er was veel discussie over wat er nu wel en niet mag in het Maarschalksbos. De kans is groot dat de bestuursrechter er nog wel aan te pas komt. Uit de Baarnse samenleving klinkt luid protest tegen de bouwplannen. Het is niet wat de oude mejuffrouw Van IJsendijk heeft beoogd, zeggen tegenstanders. Het vijftig jaar geleden bebouwde terrein moet wat hen betreft weer bos worden.

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.