Ambtenaren verzwegen problemen met monumentaal pand voor hun wethouder

© RTV Utrecht / Marc van Rossum du Chattel
Utrecht - Ambtenaren van de gemeente Utrecht 'vergaten' om de situatie van het Huisje van Mien onder de aandacht van hun wethouder te brengen. Dat schrijft het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad. De monumentale woning kampt met veel achterstallig onderhoud, en zou eigenlijk verkocht moeten worden. Beide zaken werden voor de wethouders verzwegen.
Het college van B&W reageert in een memo op vragen van veel partijen, onder aanvoering van de Utrechtse VVD. Raadslid Gertjan te Hoonte maakt zich boos over de slechte staat van het Huisje van Mien. Dat staat ook bekend als de Hovenierswoning en werd in 1997 aangekocht om plaats te maken voor een busbaan. De woning staat in de Utrechtse Dichterswijk, vlak naast de Jaarbeurs. Vanaf 1998 wordt het 'tijdelijk' bewoond om kraak te voorkomen. Nadat de plannen waren gewijzigd, kon het huis blijven staan en kreeg het de monumentale status, met name vanwege de trap en de keuken in het huis.
Maar het huis gaat zichtbaar achteruit. Na een beroep op de Wet Open Overheid kreeg RTV Utrecht inzage in vele honderden documenten. Daaruit blijkt dat er veel mis is met het huis. Dat artikel was de aanleiding voor de VVD om vragen te stellen aan het college.
De gemeente geeft in de antwoorden aan de gemeenteraad aan dat de onderhoudsstaat van het huis 'matig' is. Dat is in tegenspraak met wat de gemeente zelf in 2020 schreef. In dat jaar wordt een concept-brochure opgesteld, daarin staat: "De bouwkundige staat van de woning is slecht te noemen". Zonder dat er grootschalig onderhoud is gepleegd, zou het huis er de afgelopen vier jaar in de ogen van de gemeente op vooruit zijn gegaan. "In de uitspraak dat het pand 'rijp voor de sloop is' herkennen wij ons niet", schrijft de gemeente anno 2024.
Ten gevolge van de onvoldoende scherpe werkafspraken tussen de organisatieonderdelen is dit vastgoed niet onder de bestuurlijke aandacht gebracht
College van B&W Utrecht
De wethouder geeft een indicatie wat het opknappen van de woning gaat kosten. Het oplossen van het achterstallig bouwkundig onderhoud kost circa 110.000 euro. Daarbij komt nog de btw en daarbovenop komen nog de kosten voor het schilderwerk.
Rond 2019 besloot de gemeente het pand te verkopen. Er werd een zogenoemde tender voorbereid, dat is een openbare inschrijving. Die werd vanwege corona nooit ten uitvoer gebracht. En daarna bleef het stil. Naar nu blijkt omdat twee afdelingen langs elkaar werkten en beide afdelingen de zaak niet aan hun wethouder meldden.
Tekst loopt door na de foto
© RTV Utrecht / Marc van Rossum du Chattel
Die slechte communicatie tussen twee gemeentelijke afdelingen blijkt een structureel probleem te zijn, schrijft het college in de memo. "Omdat in de afgelopen 10 jaar de afspraken onvoldoende scherp en duidelijk waren, is er in 2022 een aanscherping van de tot dan toe gehanteerde werkwijze/afspraken tussen organisatieonderdeel Ruimte en de Vastgoedorganisatie gemaakt over het tijdelijk in beheer nemen van vastgoed dat gereserveerd is voor ruimtelijke ontwikkeling van de stad."
Die betere afstemming heeft in het geval van het Huisje van Mien niet gewerkt, schrijft het college. "Echter onderkennen we in dit dossier dat de onderlinge afstemming hierover beter en adequater had gemoeten." Toen het huis in 1997 gekocht werd, was het onderdeel van het project rond de HOV-baan. Het viel onder de verantwoordelijkheid van de wethouder Mobiliteit. Vanaf 2022 ging het pand over naar de wethouder Ruimtelijke Ordening, maar die wist van niets. "Ten gevolge van de onvoldoende scherpe werkafspraken tussen de organisatieonderdelen is dit vastgoed niet onder de bestuurlijke aandacht gebracht.." De gemeente belooft beterschap.

Verkoop

De wethouder schrijft nu dat de tender opnieuw opgestart gaat worden. Het pand wordt dus alsnog verkocht, is de bedoeling. "Momenteel wordt onderzocht op welke wijze dit proces (de tender, red.) weer in gang kan worden gezet om te komen tot een invulling van het vastgoed, waarbij zorgvuldig rekening wordt gehouden met de cultuurhistorische waarde van het vastgoed en een bijhorend onderhoudsniveau." De wethouder geeft aan over uiterlijk drie maanden een besluit te nemen.
Raadslid Te Hoonte vindt het antwoord van het college merkwaardig. "Het verbaast de VVD dat het pand geen ‘bestuurlijke aandacht’ had. De afgelopen raadsperiode is namelijk meermaals in de media en vanuit de raad aandacht geweest voor het pand", zegt hij als reactie op de antwoordmemo. "Dat had eerder tot actie moeten leiden."
Dat de ambtenaren vergaten om de casus bij hun wethouder te melden, is niet de enige fout die ze maakten in dit dossier. Nadat RTV Utrecht opheldering vroeg met een beroep op de Wet Open Overheid (WOO) werden honderden documenten verzameld. Toen de gevoelige informatie die erop stond weggelakt was, raakte die documenten zoek. "Door een uitvoeringsfout in de software aan het eind van het beoordelingsproces moest de set van honderden documenten opnieuw worden beoordeeld op persoons- en concurrentiegevoelige gegevens", schrijft de gemeente.
Daarna ging het op dezelfde afdeling nog een keer fout. Raadslid Te Hoonte wilde weten waarom het zo lang geduurd heeft voordat de stukken over het Huisje van Mien openbaar gemaakt zijn. "De behandelaar van het verzoek was per abuis vergeten de zaak af te melden. Hierdoor wist het publicatieteam niet dat het WOO-dossier klaar was om op de website te zetten."
© RTV Utrecht / Marc van Rossum du Chattel

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.