Toekomst marinierskazerne Doorn onzeker

DOORN - Defensie onderzoekt de mogelijkheid om onderdelen van de Van Braam Houckgeestkazerne in Doorn over te brengen naar Zeeland. Dat heeft minister Hillen geschreven aan de Tweede Kamer.
In de brief staat dat er zeker drie kazernes worden gesloten: twee in Den Haag en één in Budel. In de gemeente Kerkrade sluit een financieel kantoor. Verder wordt het landmachtdeel op Kamp Nieuw Milligen (nabij Apeldoorn) geschrapt en worden de resterende defensiegebouwen op de vroegere vliegbasis Twente afgestoten.
De Koninklijke Militaire School verhuist van Weert naar Ermelo en het Instituut Defensie Leergangen gaat vanuit Den Haag naar de Nederlandse Defensie Academie in Breda.
De sluiting van de kazernes zijn onderdeel van een bezuiniging van 1 miljard euro op de Nederlandse krijgsmacht.
In Doorn is het grootste deel van de operationele eenheden van de Korps Mariniers ondergebracht.