Montfoort bezuinigt op onderhoud

MONTFOORT - De gemeente Montfoort gaat het groen en de wegen in de stad minder vaak onderhouden, en voor het gebruik van de sportvelden wordt huur gevraagd.
Deze en andere maatregelen moeten ervoor zorgen dat de gemeente 1,1 miljoen euro bezuinigt. Ook sneuvelt er een politiesurveillant en wordt bezuinigd op de brandweer.
De bezuinigingsmaatregelen zijn tot stand gekomen met hulp van 260 inwoners. Veel van de ideeën komen overeen met de wensen van de gemeenteraad.
Veiligheid : €69.000,-
-  Bezuinigingen op de Veiligheids Regio Utrect (Brandweer)
- Vrijwilligers en Jeugdbrandweer worden hierbij ontzien
- Geen bijdrage meer aan het project Halt
- Extra politiesurveillant is vanaf 2012 niet meer beschikbaar
Maatschappelijke Zorg en Wet Maatschappelijk Ondersteuning (WMO) :  €146.000,-
- Gemeente zal minder diensten afnemen van Zuwe (maatschappelijk werk)
- Subsidie aan Stichting Handje Helpen met een derde verlagen
- Subsidie aan Stichting Vluchtelingenwerk halveren
- Geen bijdrage meer voor Meldpunt Zorg en Overlast
- Bezuinigingen op hulp in huishouden zijn reeds doorgevoerd, indien nodig worden extra bezuinigingsmaatregelen uitgevoerd
Educatie en peuterspeelzalen:  €61.000,-
- Aanvullende gemeentelijke subsidie aan Lodewijkje en Duimelotje verlagen
- Kosten besparen op huisvesting onderwijs
Sport en cultuur:  €226.000,-
-  Huur vragen voor gebruik sportvelden en afschaffen huursuppletie voor binnensportverenigingen
-  Subsidie Groen Hart Bureau voor Toerisme (VVV) stopzetten
-  Subsidie bibliotheken verminderen en verder afbouwen
-  Het budget voor subsidie voor monumentale panden wordt niet meer aangevuld
-  Het zwembad wordt vooralsnog buiten de bezuinigingen gehouden
Openbare ruimte: €293.000,-
- Kwaliteit van de openbare ruimte naar beneden bijstellen
- Minder dagelijks en groot onderhoud aan wegen, pleinen en bruggen
- Er wordt enkel nog op doorgaande wegen gestrooid in geval van gladheid
- Afname aantal maaibeurten en schoffelronden
- Bijdrage aan natuur en landschap wordt gehalveerd
- De kwaliteit van speeltoestellen of het aantal speelplaatsen wordt verminderd
Lokale heffingen: € 58.000,-
- Verhogen van de OZB met 2,6 % vanaf 2012
- Deze OZB verhoging is voor inwoners niet voelbaar dankzij een gunstige aanbesteding waardoor het reinigingsrecht in 2012 wordt verlaagd
Bedrijfsvoering: €210.000,-
- Aantal vacatures wordt niet ingevuld
- Snijden in de overige bedrijfsvoering
- De bezuiniging loopt van €210.000,- in 2012 op naar €560.000,- in 2015

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.