'Rijk moet luchtkwaliteit Utrecht oppakken'

UTRECHT - Het Rijk moet snel maatregelen nemen om de luchtkwaliteit in de vier grote steden te verbeteren, anders komen de economische ontwikkelingen daar stil te liggen. Daarvoor waarschuwt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.
De VNG schreef eind juni al een brandbrief aan staatsecretaris Atsma namens Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. Met de brief erkennen de vier gemeenten de kritiek van de Rekenkamers van Rijk en gemeenten op de aanpak van de luchtkwaliteit. Als gevolg daarvan zou de fijnstofnorm over vier jaar niet worden gehaald.
De steden staan voor de opgave om ervoor te zorgen dat in 2015 de Europese regels voor fijnstof en stikstofdioxide niet worden overtreden. Als dat niet lukt, kan de Europese Commissie boetes opleggen en bouwprojecten verbieden.

KNELPUNTEN

De samenwerking tussen Rijk, provincies en gemeenten in het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) levert niet de gewenste resultaten op. "Er zijn meer knelpunten dan bij vaststelling van het NSL is voorzien, bovendien is de opgave aanzienlijk groter", schrijft de VNG.

AANVULLENDE MAATREGELEN

De bestuurders stellen dat zonder aanvullende maatregelen zich in 2015, vooral langs drukke verkeersaders in de grote steden, overschrijdingen blijven voordoen. Dat zou betekenen dat economische activiteiten daar stil

komen te liggen. Daarom dringen de vier grote gemeenten aan op een "substantiële bijdrage" van het Rijk om het zo ver niet te laten komen.
In de brief geven de vier gemeenten Atsma een aantal maatregelen ter overweging aan. Zo zou het fiscaal beleid meer gericht moeten zijn op het stimuleren van schoner vervoer en moeten schonere aandrijftechnieken worden bevorderd.

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.