Meer meldingen schoolverzuim Amersfoort

AMERSFOORT - Het aantal meldingen van schoolverzuim in Amersfoort neemt fors toe. In het schooljaar 2001/2002 kwamen er bijna 800 meldingen binnen, 350 meer dan het daarvoor. Dat is volgens de gemeente het gevolg van sneller en adequater reageren van de leerplichtambtenaren. Zij willen daarmee zorgwekkend verzuim en uitval voorkomen. Overigens worden de problemen in ieder geval groter: een éénmalig vermanend gesprek met ouders en leerling helpt meestal niet. De samenwerking met hulporganisaties is noodzakelijk om de leerling weer op school te krijgen.

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.