Instellingen

Onderzoek ramp Wilnis vlot niet

WILNIS - Het onderzoek naar de ramp bij Wilnis vlot niet erg. De oorzaak van het verschuiven van het dijklichaam, dat eind augustus optrad, is nog altijd niet duidelijk, zo meldde het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht donderdag. Het onderzoeksbureau Geo Delft, dat de dijkverschuiving onderzoekt, heeft in een tussenrapportage inmiddels gemeld dat alleen zeer extreme situaties zoiets kunnen veroorzaken. Vervolgonderzoek Uit een vervolgonderzoek moet duidelijk worden of de droogte als een dergelijke situatie kan worden gezien. Geo Delft kijkt in dat onderzoek onder meer naar de mate van verdroging van de dijk, scheurvorming en het glijvlak waarover de dijk is geschoven. Na de dijkdoorbraak werd algemeen aangenomen dat de veendijk lichter was geworden door uitdroging en dat hij daardoor afschoof. Bewijzen voor deze veronderstelling zijn er echter nog altijd niet. Verder heeft het onderzoek uitgewezen dat het onwaarschijnlijk is dat gasvorming van het veen of temperatuurverschillen in de bodem een rol hebben gespeeld. Geschiedenis Ook komt er nog een buurtonderzoek onder de inwoners van Wilnis. De onderzoekers gaan gesprekken aan met mensen die de dijkverschuiving hebben gezien. En er wordt meer werk gemaakt van onderzoek naar de geschiedenis van de dijk vanaf de aanleg rond 1870.

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.