Instellingen

Psychiatrische patiënt beter af in verzorgingshuis

UTRECHT - Oudere psychiatrische patiënten zijn beter af in een gewoon verzorgingshuis dan in een psychiatrische inrichting. Dat blijkt uit het proefschrift dat M. Depla op 1 oktober verdedigt aan de Universiteit van Utrecht. Depla werkt bij het Trimbos-instituut, het landelijk kennisinstituut voor onder meer geestelijke gezondheidszorg. De promovenda stelt dat het gunstiger is voor psychiatrische patiënten om in verzorgingshuizen te wonen, mits zij gespreid wonen en er voldoende begeleiding is. In verzorgingshuizen hebben zij meer zeggenschap over hun eigen leven. Als de patiënten echter als groep bij elkaar worden gezet, is het verzorgingshuis niet 'voordeliger' dan de inrichting. Depla onderzocht 96 patiënten uit achttien verzorgingshuizen en 78 patiënten uit acht psychiatrische ziekenhuizen. Zij ging na op welke manieren verzorgingshuizen de opvang van psychiatrische patiënten hebben georganiseerd. Ook onderzocht Depla de effecten van een verblijf in een verzorgingshuis op maatschappelijke integratie en de kwaliteit van leven. Begin jaren negentig zette een aantal verzorgingshuizen zijn deuren open voor psychiatrische patiënten zodat die zo veel mogelijk konden deelnemen aan de maatschappij. Uit Depla's onderzoek blijkt dat zij niet allemaal voordeel hebben bij plaatsing in een verzorgingshuis. Vergelijkbare patiënten in een psychiatrisch ziekenhuis zijn op een aparte afdeling zelfs meer ondernemend dan in een verzorgingshuis.

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.