"Meer seksuele voorlichting dove kinderen"

UTRECHT - De Federatie van Ouders van Dove Kinderen, FODOK in Utrecht, wil meer aandacht voor seksuele voorlichting voor dove leerlingen. Die blijken extra kwetsbaar te zijn als het gaat om seksueel misbruik. Daarom wordt gewerkt aan een speciale lesmethode. Problemen met de communicatie zorgen ervoor dat ze een minder sterk besef hebben van ‘goed’ en ‘fout’, waardoor ze eerder grenzen overschrijden.