Geen gezondheidscentrum in Soest

SOEST - Soest krijgt definitief geen gezondheidscentrum. Een onderzoek naar de haalbaarheid wijst uit dat, vanwege het te kleine patiëntenaantal, een dergelijk centrum niet rendabel is. Onlangs zijn de poliklinische spreekuren uit Soest overgebracht naar de Meander-locaties Baarn en Amersfoort. Bij Meander Soest blijft het wel mogelijk om bloed te prikken en echo’s te laten maken.