Nog twee zeer zwakke scholen in regio

PROVINCIE UTRECHT - De evangelische basisschool Talitha in Utrecht en de Vijverhof in Breukelen, waar speciaal basisonderwijs wordt gegeven, staan op de lijst met zeer zwakke scholen. Dit blijkt uit de meest recente cijfers van de Inspectie van het Onderwijs.
De directie van Talitha laat weten dat er hard is gewerkt aan verbeteringen en dat de school inmiddels officieus van de lijst is gehaald. De Vijverhof in Breukelen werkt ook aan verbeteringen. Op de school zitten voornamelijk kinderen met heel veel leerproblemen. De school bedrukt dat ouders vertrouwen hebben in de aanpak van de school.
Een zeer zwakke school is een school waar de leerlingen opvallend slecht presteren. In heel Nederland staan nog 26 scholen op die lijst. In 2009 waren dat er nog 108 .Overigens staat Voortgezet Speciaal onderwijs van Stichting De Pels in Utrecht ook nog op de lijst, maar daarvan zijn nog niet de meest recente rapporten beschikbaar. Volgens Inspectie is de kwaliteit inmiddels verbeterd.
De teruggang van het aantal zwakke scholen is volgens het ministerie deels te danken aan de ondersteuning van zogeheten 'Vliegende Brigades'. Daarin zitten ervaren onderwijsmanagers en leerkrachten die de zwakke scholen helpen bij het verbeteren van het onderwijs. De brigades zijn in 2010 ingesteld.
Behalve de twee zeer zwakke scholen kent de regio ook zwakke scholen, die onder toezicht van de Inspectie staan. Op die lijst staan onder meer OBS Het Zand, obs Rietendakschoo, rkbs De Notenboom, Leidsche Rijn College, het Havo-onderwijs van het Amadeus Lyceum, Het Rotsoord, het Auris College in Utrecht, De Vlindervallei in Amersfoort, Ten Boom in Maarssen, Chr. Basisschool Het Erf en obs De Achtbaan in Veenendaal.

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.