Waterschappen gaan samen strijden tegen muskusratten

PROVINCIE UTRECHT - De waterschappen van Utrecht bundelen de krachten met die van Noord- en Zuid-Holland, om samen muskusratten te bestrijden. Er komt een nieuwe organisatie van zes schappen, die ervoor moet zorgen dat er over vier jaar een derde minder ratten in de rivierdijken aan het graven zijn.
Eén muskusrat verzet per jaar zo'n 13 kruiwagens grond. Dat verzwakt niet alleen de dijken, maar het verstopt ook vaak de gangen waardoor het water afgevoerd wordt.
De organisatie gaat nieuwe, diervriendelijker methoden gebruiken om meer ratten te vangen. Daarnaast blijkt de laatste jaren dat er ook minder muskus- en beverratten zijn, zodat de doelstelling realistisch is, aldus het waterschap De Stichtse Rijnlanden in Houten.
Muskusrattenbeheer is sinds 1 juli vorig jaar een taak van de waterschappen. Vroeger waren provincies er verantwoordelijk voor. De schappen moeten zorgen dat dijken en kades stabiel blijven, maar ook watergangen vrij houden. Als het lukt om het aantal ratten in vier jaar tijd met 33 procent te verminderen, zijn er op papier ongeveer zeven rattenvangers minder nodig, stelt De Stichtse Rijnlanden.

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.