Plassenschap Loosdrecht in geldnood

UTRECHT - Het Plassenschap Loosdrecht zit in grote financiële problemen. Dat komt doordat de provincie en de stad Utrecht beide hun subsidie aan het Plassenschap hebben stopgezet nadat Loosdrecht door herindeling onder Noord-Holland is komen te vallen. Door het stopzetten van de subsidies loopt het Plassenschap 450.000 euro mis. Dat is eenderde van de totale inkomsten. De Gooi en Eemlander schrijft dat het schap nu twee doemscenario’s onderzoekt: of fors bezuinigen of opheffing van het plassenschap Loosdrecht.